Moms är en förkortning av meromsättningsskatt eller mervärdesomsättningsskatt. Det är en typ av konsumtionsskatt på varor och tjänster som används i de flesta industriländer. När vi som konsumenter köper en vara eller tjänst brukar momsen vara inbakad i priset, men om man tittar på kvittot eller fakturan kan man se hur stort belopp eller hur stor andel momsen utgör. I Sverige finns momssatserna 6 %, 12 % och 25 %, som används inom olika verksamhetsområden. Precis som en vanligt konsument betalar företag som köper varor och tjänster en summa där momsen ingår. För inköp som ska användas i företaget har man som företagare rätt att få tillbaka momsen. Det är denna moms på inköp av varor och tjänster som kallas ingående moms. Som företagare är det viktigt att känna till momsreglerna och veta hur redovisningen av momsen fungerar.

Viktigt att veta om ingående moms

Ingående moms

När ett företag köper varor och tjänster ingår moms i det belopp som betalas. Detta kallas för ingående moms, medan den moms som företaget lägger på sina fakturor för sålda varor och tjänster kallas utgående. Tanken är att varje led i värdekedjan ska betala en skatt på det mervärde som tillförs, alltså en mervärdesskatt. Som företagare har man rätt att få tillbaka ingående moms från Skatteverket, men först kvittas den ingående momsen mot utgående och endast överskjutande belopp behöver betalas tillbaka.

Viktigt att veta är att Sverige har differentierad moms, vilket innebär olika momssatser för olika typer av varor och tjänster. För böcker och tidningar gäller till exempel en momssats på 6 % och för livsmedel 12 %. De flesta varor och tjänster har dock en momssats på 25 %. Det gäller alltså att hålla ordning på kvitton och kategorier för de inköp som görs till företaget. För nystartade företag är det vanligt att ha mer ingående moms än utgående, eftersom man oftast investerar i att bygga upp företaget men kanske inte säljer så mycket i början.

Redovisning av momsen

I redovisningen ska företagets utgifter (inklusive ingående moms) och inkomster (inklusive utgående moms) tydligt framgå. De inköp som gjorts till företaget delas i bokföringen upp i en momsdel, alltså den ingående momsen, och en utgiftsdel. Det är viktigt att tänka på att de olika momssatserna (6 %, 12 % eller 25 %) separeras i bokföringen. Hur ofta momsen redovisas och betalas till Skatteverket beror på hur stor omsättning företaget har. För större företag med hög omsättning behöver momsen redovisas varje eller var tredje månad, medan mindre företag kan lämna momsdeklaration en gång per år.

Oavsett om man har helårsredovisning eller behöver redovisa momsen varje månad är det viktigt att hålla sig till de datum som fastställts. Information om vilken redovisningsperiod som gäller kan begäras av företaget från Skatteverket. Eftersom den ingående momsen är avdragsgill kvittas den mot den utgående momsen i företagets redovisning, och det belopp som återstår ska betalas in eller fås tillbaka. För varor eller tjänsters om förvärvats från eller sålts till ett annat land gäller särskilda regler för redovisning och inbetalning.