De kostnader som man får ta ut för sitt arbete med att driva in en obetald skuld, kallas för inkassokostnader. När en skuld kommer till inkasso startas en process. Om skulden och inkassokostnaderna betalas direkt avslutas ärendet, men om den inte regleras inom den uppsatta tidsramen, kan myndigheter som kronofogden och tingsrätten kopplas in.

  • När en skuld kommer till inkasso startar en process
  • Om man inte kan betala sin skuld kopplas myndigheter in
  • Inkasso kan leda till skuld hos kronofogden
  • Skulden ökar i ränta tills den är betald
  • Det är möjligt att göra en avbetalningsplan till en kostnad av 170 kronor
  • Skulden ökar när den går via inkasso och kronofogden
  • Betalas inte skulden till inkasso och kronofogden kan tingsrätten kopplas in

Avgifter vid utebliven betalning

InkassokostnaderMyndigheter tar betalt genom olika avgifter för sitt arbete som exempelvis 300 kr i avgift vid ansökan om betalningsföreläggande. Avgiften vid utmätning, som genomförs av Kronofogden, ligger på 600 kr. Inkassokostnaderna är avgifter som 60 kronor för en betalningspåminnelse, 180 kronor för ett inkassokrav och 170 kr för en avbetalningsplan.

Om skulden inte betalas utan går vidare till kronofogden kan det bli tal om utmätning. Det innebär att Kronofogden gör en utmätning på din lön eller så kan de utmäta dina värdesaker som de då tar i beslag. Föremål som Kronofogden tar i beslag säjer de sedan på exekutiv auktion.

Vad händer vid utebliven betalning?

När man får en faktura är det viktigt att betala i tid för att undvika dyra kostnader och betalningsanmärkningar i registret. När räkningen går till inkasso kan du höra av dig till inkassobolaget och betala fakturan, men om du inte betalar och den går till Kronofogden, kommer du att få betalningsanmärkningar.

När du gör en beställning eller ett avtal och inte sköter betalningen, går det vidare till en påminnelse. Om du struntar i att betala den med går ärendet vidare till inkasso med höjda avgifter som följd, exempel på det är dröjsmålsränta och inkassokostnader som stiger om ingen betalning sker.