Ett inkassokrav är en uppmaning till personen som är innehavare av skulden (en så kallad gäldenär) att betala till borgenären, som är den som lånat ut pengar eller ska ha betalningen. Inkasso blir aktuellt först när den första fakturan eller påminnelsen man fått om den första skulden inte blivit betald. Det allra vanligaste är att man får en påminnelse om att man inte betalat sin första faktura, men betalas inte fakturan denna gång heller kan den gå vidare till ett inkassobolag. Det är viktigt att tänka på att man inte har någon rättighet till att först få en påminnelsefaktura, även om det är vanligt. Ibland kan det även stå på den första fakturan att ärende lämnas över till inkasso vid utebliven betalning. Borgenären har alltid rätt att omgående gå vidare till inkasso om betalningen uteblir.

Vad som händer om man får inkassokrav

Om man får ett kravbrev från inkasso med en uppmaning om att betala av en skuld bör man först och främst kontrollera att det stämmer. Har man ingen skuld obetald eller anser att det på något annat sätt är felaktigt så bör man bestrida kravet. Detta gör man genom att kontakta den som skickat kravet och förklara varför man inte tycker att detta är korrekt. Man ska också se till att spara kopior på alla dokument för att kunna bevisa sina påståenden.

Inkassokrav

Skulle det vara så att kravet är korrekt och beror på att man missat en betalning är det viktigt att betala denna skuld omgående. Har man svårigheter med att betala bör man ta kontakt med personen eller företaget man är skyldig till och förklara att pengarna är på väg in. Om man skulle låta bli att betala ytterligare en gång riskerar man att inkassokravet istället går vidare till Kronofogden vilket kan få rättsliga följder och man riskerar att få en betalningsanmärkning.

Om man inte betalar

Ifall man fortfarande inte betalar sin skuld eller bestrider fakturan så går den vidare till Kronofogden. Om man inte bestrider att ärendet hamnar hos Kronofogden får man ett betalningsföreläggande, vilket är den sista chansen man får att betala av sin skuld eller bestrida ifall man tycker att det är felaktigt. Därefter har Kronofogden rätt att göra en så kallad utmätning, vilket innebär att de får beslagta ens pengar eller andra saker de bedömer vara av motsvarande värde från ens hem.

Efter att ens inkassokrav gått vidare till Kronofogden får man en betalningsanmärkning vilket innebär att man under tre år kan få svårt att få hyra lägenhet, teckna mobilabonnemang eller ta lån. Därför är det av högsta vikt att man alltid betalar sina fakturor i tid och ser till att undvika att de hamnar hos inkasso och framförallt Kronofogden. Skulle man ändå hamna hos inkasso ör det alltid bättre att kontakta borgenären direkt för att komma fram till en amorteringsplan, vilket är mest fördelaktigt för båda parter.