Inkomstår är samma sak som ett beskattningsår och är det år då inkomsten tjänades in. För privatpersoner och enskilda firmor är det vanligen ett kalenderår. Själva beskattningen sker året efter inkomståret och kallades förut för taxeringsår. Aktiebolag kan ha brutet räkenskapsår och inkomståret behöver inte följa kalenderåret.

  • Ett inkomstår är samma sak som ett beskattningsår.
  • Själva beskattningen sker året efter aktuellt inkomstår.
  • Ett inkomstår är det år inkomsten tjänades in.
  • För juridiska personer är beskattningsåret samma som räkenskapsåret.
  • Företagares preliminärskatt beräknas på hur mycket de omsätter under ett inkomstår.
  • Välj rätt inkomstår för att öka vinsten och minska skatten.
  • För aktiebolag behöver inte inkomståret följa kalenderåret.

InkomstårVad är ett inkomstår?

Ett inkomstår är samma sak som ett beskattningsår. Begreppet används i sammanhang där man pratar om skatter. Ett inkomstår är helt enkelt det år för vilket man ska redovisa och skatta för inkomster och utgifter. Det gör man året efter man tjänade in pengarna, samma år man lämnar in sin deklaration.

Det år man redovisar och skattar för sina inkomster och utgifter kallades tidigare taxeringsår, men det begreppet är borttaget sedan 2012. För privatpersoner är inkomståret samma som kalenderåret, medan däremot företag kan ha ett brutet räkenskapsår och då också ett brutet inkomstår. Det är framför allt större företag som har brutet räkenskapsår.

Några råd för inkomståret

Det går att planera sina utbetalningar och inkomster så att de blir så fördelaktiga som möjligt. Vid skiftet mellan inkomstår kan det ibland vara smart att fundera på hur du kan planera ekonomin för att tjäna så mycket som möjligt och betala lite mindre i skatt.

Det gäller framför allt dig som företagare, som kan ha mycket att tjäna på att tidigarelägga eller skjuta på en lön eller extra utbetalning. Ordet inkomstår används framför allt när man pratar om privatpersoner, medan synonymen beskattningsår vanligare används när man syftar på företag. Betydelsen är dock densamma.