Alla fysiska och juridiska personer i Sverige är skyldiga att lämna in inkomstdeklaration till skattemyndigheten en gång per år, för att myndigheten ska kunna avgöra slutlig skatt på lön, pensionsinkomster, näringsverksamhet och kapital. Inkomstdeklarationen för föregående år ska lämnas till skattemyndigheten under våren, och senast ett visst datum varje år.

InkomstdeklarationSkatten som betalas under året är preliminär och när den slutliga skatten fastställts kan den skattskyldige behöva betala in kvarskatt om den varit för låg. Om skatten varit för hög får den skattskyldige skatteåterbäring. Skatteverket skickar ut ett förslag som innehåller den skattskyldiges inkomster under aktuellt år. Om förslaget stämmer behöver den skattskyldige bara bekräfta.

Den som bedriver näringsverksamhet behöver redogöra för verksamheten i en särskild bilaga som bifogas till inkomstdeklarationen. Där lämnas uppgifter kring företagets verksamhet, inkomster, utgifter och avdrag. Den som bedriver näringsverksamhet måste alltid skicka in inkomstdeklarationen via post eller elektroniskt, inklusive bilagor, medan löntagare ofta bara kan skicka en bekräftelse via sms.

  • Inkomstdeklarationen innehåller uppgifter om inkomster från arbete, näringsverksamhet och kapital
  • Självdeklaration är ett annat namn på inkomstdeklaration
  • Inkomstdeklarationen skickas till Skatteverket en gång per år
  • Efter inkomstdeklarationen avgörs slutlig skatt på inkomster
  • Inkomstdeklarationen ska lämnas senast den första helgfria vardagen i maj
  • Den som bedriver näringsverksamhet ska bifoga NE-bilaga till inkomstdeklarationen
  • Inkomstdeklarationen kan skickas in elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst

Vad är en inkomstdeklaration?

En inkomstdeklaration är ett dokument som innehåller samlade uppgifter om inkomster från arbete, näringsverksamhet och kapital. Deklarationen ska lämnas till Skatteverket en gång per år av alla skattskyldiga personer – såväl fysiska som juridiska. Detta görs för att Skatteverket ska kunna fastställa hur mycket skatt den skattskyldige ska betala.

Ett annat namn för inkomstdeklarationen är ”självdeklaration”. Detta är den term som används i skattelagstiftningen medan inkomstdeklaration är den term som används på Skatteverkets blanketter. Deklarationen ska lämnas till Skatteverket före ett visst datum. För närvarande gäller den första helgfria vardagen i maj som sista datum för inlämning.

Den skatt en arbetstagare eller företagare betalar under året är ”preliminär”, vilket betyder att den dras i förväg. Den slutliga skatten räknas ut i samband med inkomstdeklarationen, som alltså gäller föregående års inkomster. Om för lite skatt betalats in under året kan det resultera i kvarskatt, som ska betalas in av den skattskyldige till Skatteverket.

Hur går det till att göra inkomstdeklaration?

Numera kan inkomstdeklarationen fyllas i och skickas in helt elektroniskt via inloggning (e-tjänst) på Skatteverkets hemsida. Skatteverket får inkomst- och kapitaluppgifter direkt från arbetsgivare och banker och skickar ut ett förslag till deklaration via post eller till elektronisk myndighetsbrevlåda. Den skattskyldige ska kontrollera om förslaget stämmer.

Om Skatteverkets förslag är korrekt behöver den skattskyldige bara bekräfta det genom att skicka in en bekräftelse via brev, sms eller elektroniskt. Om förslaget inte är korrekt fyller den skattskyldige i eventuella ändringar i blanketterna och skickar in dessa. Även ändringarna kan skickas in elektroniskt via internet.

För företagare finns en bilaga till inkomstdeklarationen som gäller inkomst av näringsverksamhet. Bilagan kallas NE-bilaga och ska fyllas i och lämnas in tillsammans med inkomstdeklarationen. I NE-bilagan fyller företagaren i allmänna uppgifter kring företagets verksamhet, balans- och resultaträkning med uppgifter kring årsbokslut, samt skattemässiga justeringar såsom avdrag.