Det finns två sätt du kan köpa ett företag på. Det ena sättet ar att köpa allt i ett, det vill säga hela företaget inklusive allt – både saker och åtaganden . Det andra sättet är att bara köpa en del av företaget. Om du köper inkråm, är det tillgångarna du köper i företaget.

  • Företag kan bli köpta helt eller delvis
  • Om du köper tillgångarna, köper du inkråm
  • Inkråm kan till exempel bestå av maskiner
  • Inkråm kan köpas både av juridiska och privata personer
  • Köp i enskild firma kallas för inkråmsöverlåtelse
  • Vid köp av inkråm har du inte ansvar för verksamheten
  • Om du vill driva verksamhet, måste du ha eget företag
Automatisera din bokföring med Dooer – Fota underlagen, resten sköter appen – Läs mer!

 

Köpa inkråm i aktiebolag eller handelsbolag

InkråmVid aktieköp eller andelar, är det en firma du köper. Aktier eller andelar och inkråm kan köpas av både juridiska personer och privatpersoner. Inkråm är alltså delar av tillgångarna i ett företag, som kan köpas eller säljas. Begreppet inkråm innebär konkret till exempel lager, inventarier eller maskiner.

Om ett aktie- eller handelsbolag blir köpt, behåller företaget namn och organisationsnummer. Både skulder, kapital och personal följer med. Alla skyldigheter, rättigheter och avtal fortsätter att vara giltiga. Den nya ägaren är ansvarig för alla fel som uppstår. Det finns också saker som en ny ägare måste ändra på, till exempel adress, firmatecknare och styrelse.

Köpa inkråm i enskild firma

Om det är ett enskilt företag du köper, är det en inkråmsöverlåtelse. Då är det lättare att ha en överblick över det du köpt och vad du har för skyldigheter i och med överlåtelsen. Du har inget ansvar för de köp eller avtal som gjorts i den tidigare verksamheten.

Den som du köpt inkråm av, har kvar sin firma och med detta ansvaret. De anställda har rätten att komma med, om det är du som fortsätter att driva den tidigare verksamheten. Köper du bara inkråmet, måste du själv ha ett företag där du kan driva verksamheten.