En innovation är en uppfinning, en ny kreativ idé inom vilket område som helst. Ordet har sitt ursprung från latinets ”innovare” som betyder ”att förnya”. Innovationer kan vara ett nytt kreativt tänkande, en kreativ produkt, nytänkande inom teknik. Innovationen kan vara digital. Man kan förnya existerande produkter och tjänster genom innovativ utveckling och förnyelse. I dessa digitala tider höjer man digitala innovationer till skyarna och ofta satsar man på innovativa produkter genom att till exempel att söka finansiärer. Crowdfunding är ett sätt att presentera sin ide och söka efter sponsorer och finansiärer. Det mesta av vad vi ser online idag i form av diverse digitala tjänster har en gång startat som en innovativ idé som utvecklats till ett framgångsrikt koncept. Ju fler finansiärer som ställer sig bakom innovationen ju snabbare utveckling ser man.

Stöd för innovation

I de fall man har en innovativ ide, en produkt, en tjänst, digital innovation eller vad det nu kan handla om så finns det en mängd sätt att söka bidrag och finansiärer för att förverkliga sin ide. Det finns flera olika crowdfunding-koncept så som Kickstarter, Funded by me, Patreon och liknande. Det är enklare än någonsin att hitta människor som är villiga att gå in och sponsra kreativa ideer och innovationer. Den digitala sfären har öppnat vägen för alla kreativa människor. Bra ideer får stöd.

Ett exempel på en innovation som var revolutionär till sin karaktär var lanseringen av Bitcoin, den första digitala valutan, cryptocurrency. En annan innovation som tagit världen med storm är alla typer av appar. Appen i sig var en innovativ ide när den kom. Med apparna öppnades en hel värld av digitala innovationer i form av tjänster och produkter. AirBnb och HomeAway är två exempel på framgångsrika innovationer inom resebransch och turism. Skype och alla webkonferens-plattformar är en annan typ av innovationer. En innovation kan utvecklas åt två olika håll, en ide blir två, med olika lösningar på samma problem.

Våga testa dina ideer

Som en blixt från en klar himmel, så kan det gå till att få en ny innovativ ide. Man ska inte vara rädd att testa sina ideer. Numera är ingenting omöjligt. Den digitala utvecklingen har fört människor närmare varandra och människor vill ställa upp och finansiera bra ideer och lysande innovationer. Man ska alltså inte vara rädd för att utveckla de ideer man har. I de fall iden bedöms hållbar och utvecklingsbar finns det även andra stöd man kan få för att utveckla sin innovation.
InnovationTillväxtverket stöder nytänkande innovation så det kan absolut vara en ide att få sin innovation utvärderad av dem i de fall det behövs ekonomiskt stöd för att förverkliga sina planer. Att ansöka om patent på en ide kan vara en bra ide. Numera jobbar man gärna i kreativa team som arbetar fram digitala innovationer och bygger företagande tillsammans. Det ser man allt mer. Kanske kommer vi att få se snabbare förändringar och en förändrad arbetsmarknad till följd av dessa teamwork i framtiden. Det är i såna fall en positiv och mycket innovativ utveckling.