Med insufficiens menar man med ett ekonomiskt begrepp att ett företags skulder överstiger dess tillgångar. Ibland kan man säga att ett företag är på obestånd eller har illikviditet, men detta har också att göra med om skulderna är kortfristiga eller långfristiga, samt andra faktorer. Företag som befinner sig i en stark tillväxtfas kan drabbas av insufficiens.

Det är relativt svårt att bedöma om ett företag är på obestånd eller enbart lider av tillfällig insufficiens, eftersom det är långsiktigheten på skulderna som avgör. Om skulderna är högre än tillgångarna så handlar det om insufficiens, men om problemet att återbetala sträcker sig över en lång tid, så har företaget antagligen hamnat på obestånd.

InsufficiensAtt hantera insufficiens

Kort och gott handlar insufficiens att komma på obestånd och att företaget inte kan betala av på sina skulder i tid. I den mån Kronofogden har fått kännedom om problemen och begär utmätning, kan du förmodligen vara på det klara med att det rör sig om att vara på obestånd.

Det du bör göra i vilket fall som helst, är att omgående meddela dina fordringsägare och föreslå att betalningarna läggs på is ett tag framöver tills dess att du rett ut problemen. I annat fall kan du få betalningsanmärkningar och bli nekad lån och dylikt. Sopa aldrig betalningssvårigheter under mattan, eftersom du då betraktas som oseriös.

Frågor och svar om insufficiens

 • Innebär insufficiens alltid stora problem som är svåra att lösa?
  Nej, det behöver inte betyda det. Det är att vara insolvent eller hamna på obestånd som är farligt rent ekonomiskt för ett företag. Om företag ”bara” är insufficient eller har illikviditet kan det fortfarande begära krediter eller lån, såvida det inte redan står hos Kronofogden.
 • Har inte insufficiens en medicinsk innebörd?
  Jo, ordet kan även handla om att kroppens organ är svaga eller orkeslösa (hjärtinsufficiens, framfotsinsufficiens osv.), vilket gör att man lätt kan se sambandet med det ekonomiska begreppet som har samma innebörd. Det ena handlar om kroppen och det andra om ekonomin, men ingår i två vitt skilda områden.
 • Hur stor skillnad måste det vara mellan skulder och tillgångar för att kallas insufficiens?
  När ett företag har fler skulder än tillgångar, oavsett skillnad, så kommer ordet insufficiens in i bilden. Det är dock värt att nämna att ett aktiebolag tvingas upprätta en s.k kontrollbalansräkning när man misstänker att t.ex. eget kapital är hälften av registrerat aktiekapital.
 • Kan man ändå få kredit trots obalansen i företagets ekonomi?
  Ja, om insufficiensen är tillfällig och man kan bevisa att det faktiskt bara kommer att vara en viss tid, så kan kredit ges. Det är dock mycket viktigt att samtala med sina fordringsägare och leverantörer i rättan tid, innan problemet hinner blåsas upp och konkursen närmar sig.
 • Vad är illikviditet?
  Illikviditet är insufficiens på kort sikt. Företaget kanske saknar likvida medel, men har dock andra tillgångar att betala av skulderna med tills man kommer på grön kvist igen.

Insufficiens - Sammanfattning

 • Insufficiens är ett begrepp som innebär att ett företag har större skulder än tillgångar och kan således inte betala sina skulder – antingen kortsiktigt eller långsiktigt.
 • Rör det sig om långsiktiga betalningsproblem, så kallas det för att hamna på obestånd eller insolvens med annat ord.
 • Det är bra att understryka att insufficiens bara meddelar att skulder är mer än tillgångar och att någon närmare prognos om betalningsförmåga inte görs.
 • Det är viktigt att inte bortse från situationen och att meddela sina fordringsägare.