Inventarier kan vara både materiella och immateriella saker i ett företag. Vanligt exempel på detta kan vara bilar eller verktyg som ägs av företaget. Men det är viktigt att veta att ett varumärke också kan räknas som inventarier då det har ett värde på marknaden.

De flesta företag har någon form av inventarier. Om man har köpt in en ny bil så kommer det finnas ett värde när bilen köptes. Denna kommer att läggas upp på exempelvis sju år och varje månad kommer värdet att minska lite tills den är helt avskriven.

När inventarier är helt avskriven kan dessa antingen räknas som noll i värde eller ett restvärde som aldrig kommer att förändras. Om man då väljer att sälja bilen kommer hela försäljningen ses som ren vinst för företaget in den är helt avskriven då försäljningen sker.

  • Materiella inventarier är exempelvis bilar, verktyg och fastigheter.
  • Immateriella inventarier kan vara varumärken eller royaltys.
  • Inventarier minskar i värde under flera års tid.
  • Inventarier ska ses ha ett värde för företaget.
  • Inventarier kan avyttras också under tiden då de skrivs av.
  • Beroende på vilken typ av inventarier det är skrivs det av på olika många år.
  • Företaget väljer själv om exempelvis en bil ska tas upp som inventarier.

Varför ska vi använda oss av inventarier?

InventarierEtt företag väljer själv om man ska ta upp sitt inköp som inventarier eller inte. Då man tar upp det som inventarier så finns det ett värde i exempelvis fyrhjulingen under många år vilket är bra för ett företags kapital och hjälper balansräkningen att växa.

I vissa fall vill man inte ta upp inköpet som inventarier vilket är helt okej. Då får företaget ta hela kostnaden på en enda gång istället för att dela upp det löpande. Vid försäljning så ska då hela vinsten vid försäljning tas upp och skillnaden mellan inköp och försäljning blir vinsten eller förlusten.

Generellt är det alltid att rekommendera att lägga upp tillgångar som inventarier, men ibland kan det vara bra att ta hela kostnaden på en gång. Ett exempel på en sån gång är om man köper en bil för att renovera upp och sälja med en vinst.

Skydda immateriella inventarier

Det är viktigt att komma ihåg att också saker som man inte kan ta på fysiskt men som har ett ökande värde för företaget också bör tas upp som inventarier. Det kan vara ett varumärke eller en installation av el till en fastighet eller verkstad.

Byggnader och mark räknas också som inventarier. Mark skriver man dock aldrig av då marken beräknas ha samma värde nu som om tio år. En fastighet däremot blir sliten och om man inte underhåller och renoverar kommer värdet att minska. Renoverar man fastigheten ska det räkna upp värdet på inventarierna.

Inventarier är ett väldigt stort begrepp och den som har företaget kan själv styra och välja vad som ska tas upp i företaget. Varje månad skriver man av värdet lite, beroende på typ av inventarier kan det handla om månader upp till tio år och liknande.