Inventering är en undersökning av hur många varor eller produkter man har i sitt lager. Det finns flera olika fördelar med att inventera och det är något som nästan alla bolag gör en eller flera gånger om året. Det är en bra metod för att se om man har bokfört korrekt samt att inget är skadat eller blivit stulet. Vissa bolag har varor och produkter i lager i flera månader, ibland till och med år. Då det rör sig om livsmedel vill man veta att dessa inte skadats och att man alltid säljer de med kortast datum först, den så kallade först in först ut-principen. Det finns flera olika aspekter som man bör ha i åtanke när man ska genomföra den årliga inventeringen. Bland annat är det viktigt att man är noggrann.

Inventering är utvecklande för företaget

Att inventera sitt varulager är en bra indikator för att se hur företaget egentligen mår. Dessutom är företag skyldiga att genomföra inventering enligt lag en gång om året. Detta regleras enligt skattelagstiftningen. Om man inventerar ofta får man även en bra överblick över hur det går för företaget, man kan se det som en resultatuppföljning. Det man gör under en inventering är att man undersöker mängd och värde på de varor och produkter som finns i ens lager just nu.
Inventering
Både varor och produkter minskar i värde med åren. Det är därför inte rättvisande att säga att man köpte ett visst antal produkter för 10 år sedan och som man fortfarande har i sitt lager och skrivit till samma värde som vid inköpsvärdet. Beroende på vilket typ av vara eller produkt det gäller måste man skriva av värdet varje år, det vill säga man gör avskrivning i sin bokföring. Då tar man värdeminskningen minus inköpsvärdet för att få fram det nuvarande värdet.

Viktiga saker att tänka på vid inventering

Inventering ska ske minst en gång om året. Det är upp till företaget om man vill inventera fler gånger. Har man en stor verksamhet så kan det vara bra att göra regelbundna uppföljningar flera gånger om året. Om man dock har en rullande verksamhet med litet lager så kan det vara lämpligt att endast göra detta en gång om året, och då finns det endast en dag som är lämplig för invertering, nämligen den sista dagen i räkenskapsåret innan man stänger för bokslut.

När man väl genomför en inventering så finns det några saker som man bör göra klart redan från början, speciellt om det är flera personer som ska göra inventeringen. Om man inte har satt ut regler från början kan det bli rörigt och man kanske måste göra om vissa moment för att få rättvisande resultat. Kom ihåg att alltid ha ordning och reda. För protokoll över all data, är det mängd eller värde som är viktigast och hur ska man räkna på detta? Tydliga instruktioner och sedan är det bara att sätta igång.