InvesteringEn investering är en satsning man gör för att få en god utveckling och så småningom utdelning på insatsen man gjort. Investeringen kan göras med hjälp av tid, pengar eller energi. Att lägga tid på ett projekt i förhoppningen att få ett blomstrande resultat och kanske till och med ekonomisk utdelning på den tid man investerat. Man kan investera i till exempel värdepapper och guld. Man kanske köper aktier. Gör man någon form av investering så gör man det i förhoppningen om att få någonting tillbaka och den förhoppningen är vad som motiverar till investeringen. Investeringen kan göras i ett tidigt skede under uppbyggnaden av ett företagande eller verksamhet men investeringen kan även göras genom att köpa befintliga aktier i ett gammalt företag med anor sedan långt tillbaka i tiden.

Investera i människor

När ordet ”investera” används i ett sammanhang är det sällan fråga om någon slags altruism där man ger av godhet, utan investeringar görs i tanke på att man ska få någonting tillbaka. Man praktiserar helt enkelt det Bibliska ordstävet: Ge och du ska få. Man kan även investera tid, pengar och energi i en annan människa i förhoppningen att få se en utdelning till exempel i form av ett tillfrisknande från ett missbruk eller ett ansvarstagande i arbetslivet eller liknande.

Man kan investera i form av ekonomiskt stöd till en konstnär som man tror på. En förälder kan investera i sina barn och här kan man kanske tala om en osjälvisk form av investering i de flesta fall. Man investerar i sina barn därför att man älskar dem och här kan det vara fråga om tid och energi. Man investerar tid för att lära sitt barn namnet på alla kroppens delar till exempel. När det gäller investeringar i nära relationer så görs investeringen oftast utan några krav på annan utdelning, än att det ska gå bra för den närstående.

Viktig form av ekonomisk förståelse

Investeringar är något som ständigt pågår, överallt världen runt. Man talar bland annat om riskbolag. Det är såna som går in och investerar i högriskprojekt som i de fall de lyckas genomföra sina planer kan ge ordentlig utdelning till investeraren. Inom den ekonomiska sfären talar man om tre typer av investeringar; 1. Reala investeringar, d.v.s. investeringar i fysiska tillgångar, 2. Finansiella investeringar, i värdepapper och dylikt och man talar om 3. Immateriella investeringar som handlar om patent och upphovsrätter. Hit hör även svårberäknade investeringar som görs i forskning, utbildning och liknande.

Att använda sig av investeringar för att öka sina tillgångar är en viktig kunskap. De som förstår vikten av investeringar och hur man får pengar att arbeta för sig, istället för att arbeta för pengar, blir ofta förmögna. Det är alltså en viktig form av ekonomisk förståelse. Man börjar jobba mer och mer med företagande och innovationer i skolorna, eleverna får starta egna företag under skolgången för att bekanta sig med det verkliga livets förutsättningar. Troligtvis avhandlar man även vikten av att investera under dessa lektioner.