Vad är ett investmentbolag?

Ett företag vars affärsidée är att äga aktier i andra aktiebolag kallas för investmentbolag. Det finns olika orsaker till varför man skapar eller investerar i investmentbolag, men det generella syftet är för att kunna kontrollera andra företag, genom att ha investerat i deras aktier och därmed blivit tilldelad makt i bolaget.
Dels så kan syftet till varför man startat ett investmentbolag vara för att man vill satsa på en långsiktig investering där man sakta men säkert kan öka värdet av bolaget och därmed ägarnas investering. Ett annats syfte är att kontrollera andra aktiebolag, vilket leder till att investmentbolaget då tar en roll som maktbolag.

Relevansen av investmentbolag

Väljer man att investera i ett investmentbolag genom att köpa aktier, så investerar man automatiskt på flera olika bolag och sprider därför ut risken med investeringen. Man äger indirekt olika företag, vilka kan vara inom helt olika branscher. Skulle ett bolag gå sämre så kan det vägas upp genom att ett annat går bättre.
Ett investmentbolag kan liknas ett holdingbolag och det är därför enkelt att blanda ihop dessa. Skillnaden är att det förstnämnda kan äga aktier i flera andra företag som verkar inom helt olika branscher. Vidare behöver inte heller koncernen vara permanent. Holdingbolag, däremot, verkar oftast inom liknande branschområden och har normalt en fast koncern.
  • Ett investmentbolag är ett företag som äger aktier i andra aktiebolag.
  • Syftet med ett investmentbolag kan dels vara att fungera som maktbolag genom att äga och därmed kontrollera andra företag.
  • När man köper aktier i ett investmentbolag så blir man indirekt ägare till flera olika bolag, vilket leder till att man sprider ut risken med sin investering.

Varför investerar man i ett investmentbolag?

Om man vill investera sin pengar men sprida ut risken med sin investering genom att inte satsa allt på ett och samma bolag, så kan investmentbolag vara intressant. Man blir då aktieägare i flera olika bolag och blir inte lika beroende av resultatet av endast ett företag.

Vad är skillnaden mellan investmentbolag och riskkapitalbolag?

Ett riskkapitalbolag har som affärsidé att investera i flera olika företag, precis som ett investmentbolag. Dessa skiljer sig dock åt, då ett riskkapitalbolag väljer att investera i företag som är onoterade, eller att köpa ett helt bolag som inte är noterat på marknaden, för att sedan sälja av bolaget.

Vad är skillnaden mellan ett investmentbolag och ett holdingbolag?

Ett investmentbolag äger aktier i flera olika bolag, vilka kan vara från helt olika branscher och områden. Dessa behöver inte ha någon gemensam nämnare. Ett holdingbolag har också aktier i flera olika bolag men alla dessa företag är inom samma bransch eller nisch.

Måste man som investerare hålla koll på alla företag som man investerat i?

När man väljer att investera i ett investmentbolag så är detta ett företag som har valt ut företag att satsa på, som skapar en balans mellan olika branscher, risker och möjligheter. Internt i investmentbolaget så finns det personer som håller koll på aktierna.

Vad menar man med att man "minskar risken med en investering genom investmentbolag"?

Om man vill investera pengar genom att köpa aktier, men samtidigt minska risken med investeringen, så kan ett investmentbolag vara ett bra val. När man investerar i ett aktiebolag blir man indirekt ägare till flera olika företag och minskar på så sätt risken.