Jäv vid beslut är en situation som uppkommer om man kan misstänka att en person är partisk i något ärende. Det kan också vara som så att situationen är sådan att man kan misstänka att något kan rubba förtroendet för en viss person och hans eller hennes ställningstaganden i en fråga.

Om det är ett beslut som ska tas eller liknande leder jäv till att den person som misstänks vara jävig inte får vara med och besluta. Ibland kan personen vara med under besluttagandet, men dennas röst räknas inte, och ibland får personen helt enkelt gå ut ur rummet när beslutet ska tas.

När är jäv relevant för företagare?

Jäv vid beslut kan vara aktuellt vid många tillfällen i ett företag. Det kan till exempel vara så att man måste besluta om en person ska sluta på företaget eller ej. Om en släkting till personen är ledande för företaget kan denna ses som jävig.

En jävssituation kan uppkomma i stort sett när som helst i ett företag. Det kan hända oavsett om det rör sig om ett familjeföretag eller inte. Regler och lagar om jäv finns just för att man ska kunna garantera objektivt och opartiskt handlande i olika frågor, beslut och liknande oavsett vad det rör sig om.

Frågor och svar om jäv

 • När uppkommer jäv?
  Jäv uppkommer när man kan misstänka att en person kommer att besluta på ett partiskt och orättvist sätt i en fråga. Det kan också vara så att man misstänker att en situation kommer att vara partisk som helhet, men det kan vara svårt att bevisa att partiskhet råder.
 • Vad kan man göra i en jävssituation?
  Om man misstänker att situationen är jävig kan man åberopa jäv i samband med att man ska ta beslut i en fråga eller liknande. Man behöver då berätta om varför man anser att en person eller situation är jävig i frågan och sedan tas beslut efter det.
 • Vad gör man om jäv upptäcks för sent?
  Om man först efter ett beslut har tagits upptäcker att någon form av jäv ägt rum kan man överklaga beslutet. Man kan då behöva ta ett nytt beslut, eller så räknas de eller den jäviga personens röst bort och man får se om det ger nytt resultat.
 • Kan man komma runt jäv?
  Nej, man kan inte komma runt jäv på något sätt. Många gånger kan beslut dock avgöras trots att någon är jävig och så länge ingen tar upp saken kan man inget göra. Det krävs att någon åberopar jäv för att det ska bli aktuellt i frågan.
 • Är det bara släktingar som är jäviga?
  Många tror att det bara är släktingar som är jäviga men så är inte fallet. Familjemedlemmar, personer som sitter med i flera poster eller styrelser, ledande personer och liknande kan också vara jäviga. Kamrater på en arbetsplats kan också ses som jäviga i vissa situationer.

En film om jäv

Jäv - Sammanfattning

 • Jäv finns för att bland annat skydda mot partiska beslut som i vissa fall kan skada företaget.
 • Man kan bland annat åberopa jäv i beslut som rör ekonomi, uppsägningar och annat som rör företaget i helhet.
 • Om jäv åberopas får den jävige inte delta i beslutet och dennas röst kommer inte att räknas.