Kalkylmässiga intäkter är de intäkter som används vid kalkylering, och dessa kan skilja sig från kostnaderna i bokföringen.

Både intäkter och kostnader uppstår vid förbrukning. Kalkylerade intäkter skiljer sig något från övriga intäkter, främst när det handlar om hur de ska periodiseras och värderas. Skillnaden är att man i en kalkyl inte måste ta hänsyn till de lagar som gäller när man gör bokföringen. Du som företagare väljer tillvägagångssätt.

Syftet med att kalkylera är att jämföra kostnader och intäkter. De flesta kalkyler innehåller såväl kostnader som volym och hjälper dig ta väl förankrade beslut i olika sammanhang. Du får tillgång till relevant information och bör använda den för att styra ditt företag i rätt riktning. Kom därför ihåg att kalkylen måste spegla verkligheten.

Kalkylmässiga intäkterNär har du nytta av en kalkyl?

Som exempel kan vi säga att du ska planera en reklamkampanj eller en större marknadsundersökning. Upprättar du en kalkyl, eller snarare en förkalkyl, får du ett underlag baserat på framtida kostnader och intäkter. Kalkylen är alltså inte helt säker men kan ändå ge en fingervisning.

När reklamkampanjen är färdig kan du göra ytterligare en kalkyl, men då kallas det för efterkalkyl. Alla beslut har redan fattats och resultatet är klart. Det är dags att analysera det verkliga värdet av intäkter kontra kostnader för till exempel en kampanj. En efterkalkyl görs för att kontrollera och analysera kostnader och resultat.

Frågor och svar om kalkylmässiga intäkter

 • Vad bör en priskalkyl innehålla?
  Den bör innehålla tre viktiga komponenter: rörliga kostnader, fasta kostnader och vinst. Dina kalkylmässiga intäkter och kostnader ska ligga till grund för att räkna ut företagets marginaler och pålägg. Du ska kalkylera ingående varukostnader, rörliga och fasta kostnader, direkta och indirekta kostnader samt dina intäkter för att få fram ditt resultat.
 • Hur kan jag lära av efterkalkylen?
  En efterkalkyl kan göra dig bättre på att utföra en förkalkyl, då du med all sannolikhet kommer att lära dig beräkna kostnader och intäkter allt bättre ju mer du övar. Genom att analysera och utvärdera olika resultat lär du dig att få up ögonen för större avvikelser.
 • Är kalkyl och budget samma sak?
  En kalkyl upprättas inför ett beslut om ett specifikt kalkylobjekt, exempelvis en reklamkampanj eller tillverkning av en produkt. Syftet är att jämföra kostnader med intäkter inom projektet. En budget är en ekonomisk planering inför framtiden och syftar till att effektivt samordna företagets resurser. Båda företeelserna är administrativa hjälpmedel.
 • Vad är ett kalkylobjekt?
  När företaget ska ta ett beslut om att starta tillverkningen av en produkt, att genomföra en marknadsundersökning eller ett kundevenemang kallas detta för kalkylobjekt. Det är alltså objektet som är föremål för den kalkyl som upprättas inför beslutsfattandet om huruvida projektet med kalkylobjektet ska genomföras eller inte.
 • Går det att upprätta en kalkyl digitalt?
  Det finns olika kalkylprogram som är vanligt förekommande bland exempelvis ekonomer, controllers och marknadsförare. Tumregeln är att aldrig skriva siffror om det går att skriva en formel. Det mest utbredda och överlägset största kalkylprogrammet heter Excel, och många känner till åtminstone grunderna i detta program.

Sammanfattning

 • Kalkylmässiga intäkter är intäkter som används vid kalkylering
 • Intäkter och kostnader uppstår vid förbrukning men vid upprättandet av en intäktskalkyl kan man bortse från de lagar man måste ta hänsyn till vid bokföringen
 • Syftet med att kalkylera är att jämföra kostnader och intäkter
 • Du bör göra både en förkalkyl och en efterkalkyl för att möjliggöra kontroller, analys och utvärdering av faktiska kostnader, intäkter och resultat