Kapitalförlust är ett begrepp som man brukar prata om inom skatterätten. Den står i motsats till kapitalvinst. En kapitalförlust innebär att du har tillgångar, så som aktier, som du har avyttrat och därigenom gått med förlust. Det innebär att du till exempel har sålt eller bytt en aktie eller gått i konkurs.

Kapitalförlust

  • Kapitalförlust rör sig om tillgångar som du har och som har gått med förlust
  • Tillgångarna i förlusten har på något sätt avyttrats
  • En kapitalförlust (definitiv eller verklig) är avdragsgill
  • Avdragseffekten ligger på mellan 0 och 30 %
  • En definitiv kapitalförlust innebär att den är oåterkallelig
  • Skattereduktionen gäller endast för det aktuella inkomståret
  • Kapitalförlust utgår från den så kallade förlustregeln

Vad innebär en kapitalförlust?

En kapitalförlust rör sig om förluster på till exempel aktier, så som delägarrätter eller aktiefonder (warranter). En kapitalförlust kräver en avyttring, det vill säga försäljning eller konkurs etc. Den kan kvitteras ut mot en eller flera vinster på värdepapper, där avdragseffekten ligger på mellan 0 och 30 %.

Trots att en kapitalförlust inte kan sägas vara en utgift i dess egentliga bemärkelse, är den avdragsgill. Man talar ofta om verklig eller definitiv kapitalförlust, vilket helt enkelt innebär att det inte finns några tveksamheter rörande själva beloppet eller när förlusten har inträffat. Den är så kallad oåterkallelig.

Kapitalförlust och skattereduktion

Om du har en kapitalförlust kan du få möjligheten till skattereduktion mot såväl inkomstskatt som mot fastighetsskatt. En skattereduktion ligger i dessa fall på 30 % av ditt totala kapitalunderskott. Detta gäller upp till 100 000 kronor. Skattereduktionen gäller dock endast under det aktuella inkomståret och kan alltså inte sparas till kommande år.

Om ditt kapitalunderskott skulle röra sig om högre summor än 100 000 kronor gäller 70 % av summan upp till 100 000 kronor. Detta multipliceras sedan med kapitalskatten på 30 %. Avdragseffekten ligger således på 21 % för skuldräntor, men kan också vara lägre än så vad gäller aktie- och bostadsförluster.