Man brukar skilja mellan tre typer av inkomst. Inkomst av tjänst, som är till exempel lön för arbete som du utfört, inkomst av näringsverksamhet, och inkomst av kapital. Kapitalinkomst är inkomst som kommer från en tillgång som du äger (eller har ägt). Kapitalinkomster kan komma från olika källor, till exempel:

  • Vinst från försäljning av bostad eller andra fastigheter
  • Utdelning från aktier, fonder eller andra finansiella instrument
  • Ränta på pengar som finns insatta på ett bankkonto
  • Uthyrning och andra inkomster från din privatbostad
  • Vinst på försäljning av aktier eller fonder
  • Vinst på spel som inte är skattebefriade
  • Återföring av uppskov med skatt från tidigare försäljning av bostad

Beskattning av inkomst av kapital

KapitalinkomstKapitalvinst och kapitalförlust beräknas separat från inkomst av tjänst och får kvittas mot varandra i inkomstdeklarationen. Redovisning sker enligt kontantprincipen, vilket innebär att vinsten uppstår när man har fått pengarna, och förlusten när man har betalat, och inte när man fått en faktura eller skrivit ett kontrakt.

Kapitalvinster är vanligtvis skattepliktiga till 100 procent, och överskott beskattas separat med en statlig skatt på 30 procent. Om man har en förlust på kapital har man rätt till en skattereduktion med 30 procent på belopp upp till 100 000 kronor. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktionen 21 procent.

Beskattning av ISK och Kapitalförsäkring

För handel med aktier och fonder finns två särskilda kontoslag som beskattas annorlunda än andra kapitalinkomster. Det ena är ISK, Investeringssparkonto. Investeringssparkonto beskattas med ett schablonbelopp som räknas ut från dina tillgångar och insättningar på kontot, oavsett om du gör vinst eller förlust. Schablonintäkten är 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Kapitalförsäkring är som namnet antyder egentligen en försäkring. Om du har en svensk kapitalförsäkring betalar försäkringsbolaget in skatten till Skatteverket, och drar beloppet från ditt konto varje kvartal, men om du har en utländsk försäkring måste du själv redovisa underlaget och betala in skatten till Skatteverket.