Kapitalvinst är skillnaden mellan priset man får för en såld tillgång, minus alla avgifter som tillkommer i samband med försäljning, och kostnaden som man har lagt ner på att anskaffa och förbättra tillgången. Det är alltså vinsten som du gör på en försäljning när alla utgifter, förutom skatt vilket beräknas från kapitalvinsten, är inräknade.

  • Kapitalvinsten är försäljningspriset minus anskaffningskostnaden, avgifter i samband med försäljning samt eventuella förbättringskostnader
  • Kapitalvinst räknas endast från de tillgångar man säljer eller byter
  • Hyresinkomster och aktieutdelningar med mera räknas inte som kapitalvinster eftersom att man har kvar tillgången
  • Gåvor räknas inte heller som kapitalvinster då man inte tar emot någon ersättning
  • Kapitalvinsten räknas ut innan skatten är dragen
  • Vid byte av tillgångar räknas oftast varans marknadsvärde som försäljningsbelopp
  • Vad som räknas som förbättringskostnad variera beroende på vilken typ av tillgång som säljs

Vilka utgifter räknas som omkostnadsbelopp?

KapitalvinstVi har förklarat att kapitalvinsten är försäljningsbeloppet av en tillgång, eller marknadsvärdet då ett byte av tillgångar sker, minus anskaffningsvärdet, förbättringskostnader samt försäljningskostnader. Alla dessa kostnader kallas omkostnader men det kan vara svårt att veta exakt vilka kostnader man ska räkna med i det här beloppet.

En anledning till att det här är så komplicerat är att det finns många olika regler som gäller beroende på vilken typ av tillgång det är man säljer samt om det är specialregler som gäller för just den tillgången. Vi rekommenderar att man söker professionell hjälp om man är osäker.

Beskattning av kapitalvinster

Alla kapitalvinster ska beskattas, detta gör man samma år som man säljer eller byter bort sin tillgång. Skatten på kapitalvinster i Sverige är 30% oavsett vilken typ av tillgång det är som man har avyttrat. Det är förstås också möjligt att man gör en förlust efter att alla omkostnader är avräknade.

Det här kallas för kapitalförlust och i dessa falla kan man få skattereduktion. Skattereduktionen är 30-70 % beroende på hur stort underskottet är. Det är inte möjligt att spara en skattereduktion till nästkommande år men det kan användas för att ge avdrag av annan skatt under samma inkomstår.