Kassarabatt är en nedsättning av prissumman som ska betalas vid ett inköp, vanligtvis om köparen betalar beloppet innan förfallodagen. Det är vanligt att denna rabatt ges om kunden betalar kontant eller om kunden betalar sitt belopp inom 10 dagar. Det måste redovisas och bokföras rätt så att inkomstunderlag och skatter stämmer.

  • Kassarabatt är det samma som rabatt vid ett köp, om köparen betalar före utsatt tid
  • Kassarabatt är ett sätt att uppmuntra kunden att betala snabbt
  • En faktura med kassarabatt måste formuleras rätt
  • Om en kassarabatt är felformulerad kan momsen inte rabatteras
  • Är en kassarabatt felformulerad kan säljaren skicka en ny faktura
  • Det är viktigt att klassificera kassarabatten rätt så att den går att spåra
  • Kassarabatt kan också bokföras som negativ intäkt

Hur fungerar kassarabatt?

KassarabattKassarabatt innebär att ett prisavdrag görs på en faktura. Prisavdraget ges när köparen betalar och fungerar som en uppmuntran till köparen att snabbt betala sitt köp. Exempelvis kan en köpare erbjudas möjlighet att antingen betala en faktura inom 30 dagar till fullt pris eller att betala inom 10 dagar till ett rabatterat pris om X %.

Då behöver kunden bara betala endast 98 % av köpets pris inklusive moms. I redovisningen kan skrivas att en kund fått villkor att betala X kronor inklusive moms inom 30 dagar men erhållit rabatt och då betalat X kronor inklusive moms inom 10 dagar. Det är inte så vanligt med kassarabatt i dag.

Hur hanteras kassarabatt?

Kassarabatt betyder att inkomsten av försäljningen blir lägre. En utgående moms kan minskas när en försäljare ger kassarabatt utan att en ny faktura skickas till köparen, ifall det mycket tydligt står på fakturan att även momsen sänks. Om säljaren inte vill specificera kassarabatt kan den bokföras som negativ inkomst tills momsen är rätt reglerad.

Om en kundfaktura har kassarabatt, ska det stå på fakturan att om kassarabatten används, ska beskattningsunderlaget minskas med X antal kronor och momsen motsvarande 25 % med X antal kronor. Då får även momsen minskas utan att en ny faktura behöver skickas ut. En kassarabatt ska redovisas rätt i bokföringen.