När man ska inleda en tjänst mellan en arbetsgivare eller en arbetsorganisation, så skrivs det ett kollektivavtal mellan de två partnerna. Detta avtal innefattar till exempel de anställningsvillkor och de löner som företaget ger ut. Det är oftast via kollektiva förhandlingar som detta avtal skrivs, en enskild anställd kan dock inte vara en part eftersom parten måste representera en arbetsorganisation. Ett kollektivavtal är alltid ett skriftligt avtal som båda partner har skrivit under och det är oftast via dessa förhandlingar som avtalet skrivs. Ingår man i en fackförening så är oftast målet att så många som möjligt använder sig av dessa avtal. Det positiva med detta är att löntagarna inte behöver konkurrera med varandra när de gäller olika avtal som personalen har eftersom handlar om samma anställningsvillkor, löner och förmåner.

Varför kollektivavtal är bra

Många kollektivavtal innefattar fredsplikt. Det här betyder att när avtalet väl skrivs, så kan arbetsgivaren känna sig säker på att personalen inte strejkar, så länge avtalet är aktivt och följs av arbetsgivaren. Skulle avtalet inte följas kan strejker ändå uppstå. Arbetsgivaren kan även få extra förmåner genom kollektivavtal. En negativ sak med kollektivavtal, när det gäller arbetsgivarna, är om arbetsgivaren anställer samma personal men till andra villkor eller lägre löner. Dock så motverkar kollektivavtalstäckningen detta så att låga löner blir ett slags verktyg mellan konkurrensen på arbetsgivarna.
Kollektivavtal
När man skriver ett kollektivavtal mellan arbetsgivare, arbetsorganisationer eller ett fackförbud och en arbetstagare så är det en överenskommelse på de skyldigheter och rättigheter som arbetstagaren har på arbetsplatsen. När man pratar om de olika skyldigheterna så gäller det till exempel hur många timmar arbetstagaren ska arbeta, vilka dagar arbetet ska utföras och vad arbetstagaren faktiskt ska utföra. De arbetsuppgifter som står i kollektivavtalet varierar beroende vilken slags tjänst det är man har. Olika slags tjänster erbjuder alltså olika slags kollektivavtal, där förmånerna och skyldigheterna skiljs åt.

Många olika slags avtal i kollektivavtalet

Kollektivavtalet är ett paket av olika avtal, som omfattar en och samma tjänst. Kollektivavtalet innehåller allmänna anställningsvillkor, löneavtal, avtal angående tjänstepension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstegrupplivförsäkring. De företag som är medlem i en arbetsgivarorganisation samarbetar med de kollektivavtal som finns idag. En av de mest användbara kollektivavtalen är via Unionen. Det finns också lokala kollektivavtal på själva arbetsplatsen som kan komplettera Unionens kollektivavtal. Har man inte skrivit något kollektivavtal så kan företaget ändra vad som helst i själva verksamheten utan att berätta detta för personalen som arbetar där.

Att skriva ett kollektivavtal är alltså det bästa man kan göra om man faktiskt vill veta till 100% vad som gäller så länge avtalet är aktivt. Det är alltså en säkerhet både för dig som arbetstagare men det är också en säkerhet för arbetsgivaren, eftersom båda partner vet vad som ska göras och vad båda sidorna får ut utav kontraktet. I kollektivavtal så avtalas helt enkelt de viktigaste och de vanligaste reglerna när det gäller kontrakt mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.