Kommanditbolag är ett bolag som består av två typer av delägare. Dels är det de som har ett begränsat ekonomiskt ansvar och dels den som har ett obegränsat ekonomiskt ansvar som är ansvarig bolagsman eller så kallad komplementär. Kommanditbolag är en typ av handelsbolag som ska ha minst två eller fler bolagsmän.Kommanditbolag

För att starta och registrera ett kommanditbolag gäller vissa krav. Du får till exempel inte ha varit försatt i konkurs eller ha näringsförbud. Dessutom får du inte ha förvaltare enligt föräldrabalken. Det betyder att en omyndig inte kan vara bolagsman. Överförmyndare kan dock lämna in ansökan om tillåtelse för omyndig att driva rörelse.

Det som krävs för att registrera kommanditbolag är bland annat att företagsnamnet ska innehålla ordet kommanditbolag. Som komplementär eller ansvarig bolagsman är du personligt ansvarig för företagets alla avtal och eventuella skulder. Om en ny komplementär går in i bolaget är det denna som övertar ansvaret för skulder och avtal.

  • Ett kommanditbolag består av två typer av delägare
  • En ägare är komplementär eller huvudbolagsman som är ansvarig för skulder och avtal
  • En eller flera ägare är kommanditdelägare eller tysta bolagsmän och har ett begränsat ekonomiskt ansvar
  • För att registrera kommanditbolag får du inte ha varit försatt i konkurs eller ha näringsförbud
  • Generellt får den som har förvaltare enligt föräldrabalken inte driva kommanditbolag
  • Om en omyndig ska driva bolag måste ansökan göras av överförmyndare
  • Fördelen med kommanditbolag är att det inte finns krav på startkapital

Fördelar och nackdelar

Om man vill starta företag och en person ska vara ansvarig och den andra ska bara satsa en viss summa är det fördelaktigt att ha kommanditbolag. Då kan den ansvarige vara komplementär delägare och den som endast ska satsa pengar är kommanditdelägare och riskerar bara den summa som den har satsat

I ett handelsbolag har alla delägare lika stort ansvar och vill man då begränsa riskerna kan det passa med ett kommanditbolag. Dessutom är det inget krav på att det ska finnas ett startkapital som i aktiebolag där det krävs ett kapital på minst 50000 kronor.

En av nackdelarna med kommanditbolag är att företagsnamnet registreras i det län där man har sitt säte. Det kan alltså hända att samma företagsnamn registreras i ett annat län. En annan nackdel är att företagets vinst deklareras i var och en av delägarnas privata deklaration.

Registrera och driva kommanditbolag

Kommanditbolaget registrerar du hos Bolagsverket och får då ett registreringsnummer. Alla handlingar som gäller företaget som till exempel fakturor ska ha företagsnamnet plus ordet kommanditbolag eller förkortningen KB. För kommanditbolag gäller bokföringslagen och årsbokslut eller årsredovisning är obligatoriskt. När det gäller krav på revisor är det beroende på bolagets storlek.

Kommanditbolaget betalar ingen skatt på vinsten utan det är delägarna som beskattas separat i sina egna privata deklarationer. Även egenavgifterna är delägarna skyldiga att betala från sin egen del av företagets vinst. Det bolaget belastas med är eventuell fastighetsskatt och mervärdesskatt, det vill säga momsen.

När är det lämpligast att välja kommanditbolag som företagsform? Det är när man är två eller flera som ska stå som ägare men endast en av dem ska ha det yttersta ansvaret och vara den drivande kraften inom bolaget. När ett äkta par ska starta företag är det ganska vanligt att välja kommanditbolag.