Kommanditbolag är en av de företagsformer som finns vid registrering av företag. Det enda som behövs från starten av kommanditbolaget är en komplementär som har ett obegränsat ansvar för företagets skulder. Man kan säga att det blir som en slags säkerhet för företaget då de har något att luta sig tillbaka mot ifall inkomsten skulle svika. Dock är det viktigt att rätt person väljs in med tanke på att stiftelser och ideella föreningar inte kan vara komplementärer. Företag som vill vara ett så kallat kommanditbolag måste alltid ha en eller flera komplementärer med i ledningen annars blir det ett handelsbolag. I lagtexten går både komplementärer och kommanditdelägare under som bolagsmän vilket kan vara bra att veta. Många tycker det är spännande med investeringar och att bli just komplementär kan ses som en investering, en långsiktig investering vid val av rätt bolag.

Krav för registrering av kommanditbolag

Har du funderingar på att bli en komplementär i ett redan registrerat bolag är att bra att veta att de äldre skulderna följer med, även efter byte av komplementär. Du som komplementär blir som sagt personen som är ansvarig för företagets alla skulder och avtal både gamla som nya. Är det då ett bolag som är djupt skuldsatt sedan tidigare är det bra att företaget är medvetna om detta och jobbar aktivt för att betala tillbaka. Det finns även några krav som en blivande komplementär måste uppfylla innan de kan bli en del av bolaget.
Komplementär
De krav som du måste uppfylla är att du inte får vara försatt i konkurs, ha en förvaltare eller ha näringsförbud. För den person som vill bli komplementär men bor utomlands måste en kopia på id-handlingen skickas med i samband med ansökan. Är det en juridisk person som vill bli komplementär gäller det att skicka med en kopia av registreringsbeviset. Klarar du alla dessa kraven är det fritt fram att bli komplementär för valfritt kommanditbolag om du känner att du har ekonomin för det.

Ett gemensamt ansvar

Har bolaget flera komplementärer har de ett gemensamt ansvar till att betala ifall företaget inte skulle kunna betala av en eller flera skulder. De kommanditdelägare som är med i bolaget har endast ett begränsat ansvar för skulder som företaget har. Skulle en komplementär saknas ändras företagsformen från kommanditbolag till handelsbolag. Då måste även kommanditdelägarna ta över ansvaret för skulderna och därmed gå in med hela sin förmögenhet. Självklart är det viktigt att en komplementär är fullt förstådd att ansvaret vilar på denna persons ekonomi eller förmögenhet.

En komplementär är en person som har satsat mer i bolaget än vad resterande personer har. Därför är det viktigt att en komplementär endast går in i ett bolag som de tror på. Företag och bolag kan komma upp i rätt stora skulder om spiralen skulle vända nedåt och beroende på verksamhet kan det ta olika lång tid för bolaget att komma på fötter igen. En komplementär behöver därför tänka långsiktigt då det annars är mycket privata pengar som kan gå förlorade vid hårda tider.