Vad innebär konjunktur?

Konjunktur är ett ekonomiskt tillstånd baserat på olika faktorer i ett samhälle. Tidsperioden mellan två olika konjunkturer kallas för konjunktionscykel och brukar vara (med klimax) som minst tre år och som mest åtta år. Faktorerna bakom en låg- eller högkonjunktur är framför allt arbetslöshet, inflation samt tillväxt som påverkar hur en ekonomi mår.
Det svenska konjunkturinstitutet (ofta kallat för KI) är en myndighet förvaltad av den svenska staten som har till uppgift att ta fram ekonomiska prognoser. KI skapar underlag för regering, övriga institutioner samt privata företag och verkar under Finansdepartementet. Uppdragen kan bland annat vara utredningar och modellsimuleringar. Analysarbetet inom KI bedrivs helt utan hänsyn till politiska vindar.

Hur påverkar konjunkturer företag?

Företagsvärlden mår som bäst vid högkonjunktur eftersom det innebär efterfrågan och en god ekonomi. Människor är mer kapitalstarka och konsumtionen är på topp när det kommer till handel. Det är främst den låga arbetslösheten som bidrar till att mer pengar är i rörelse, vilket i sin tur leder till att priserna höjs.
Under högkonjunkturen investeras det och en risk är att detta sker i för stor usträckning – mer än behovet. I det långa loppet leder detta till brist på arbetskraft inom specialområden, vilket gör att efterfrågan går ner. En lågkonjunkturscykel är på ingång och innebär högre arbetslöshet, mindre prishöjningar och i värsta fall deflation och depression.
  • Konjunktur är ett tillstånd som beskriver hur en ekonomi mår baserat på olika faktorer så som arbetslöshet, tillväxt och inflation.
  • Tiden mellan två konjunkturer kallas för konjunkturscykel och varar mellan tre och åtta år.
  • Högkonjunktur är ”goda ekonomiska tider” med hög sysselsättning och stigande priser, medan lågkonjunktur innebär mindre efterfrågan och hög arbetslöshet.

Vad händer inom industriföretag när högkonjunktur råder?

Företag mår bra i högkonjunkturstider rent ekonomiskt med högt tempo på ordrar, produktion och leverans. Det finns helt enkelt mer pengar i omlopp och nvesteringar sker ofta under en sådan här cykel. Dessa gynnar företagets produktion, men risken finns alltid att det investeras mer än vad det finns behov för.

Vad händer inom industriföretag när lågkonjunktur råder?

När tider av högkonjunktur byts ut mot mer nedgående siffror brukar företagen först och främst se över arbetskraften. En lågkonjunktur kan inom industrin ofta ske som ett resultat av för mycket investeringar, vilket i slutändan kräver specialkompetens som inte finns. Efterfrågan kommer att minska från kunder och ordrarna blir färre.

Var har konjunktur och BNP gemensamt?

BNP är ett måttbegrepp för att bedöma ett lands resursutnyttjande (konsumtion, investeringar etc.) under en period. Konjunkturen bestäms som hög eller låg utifrån ett faktiskt- eller potentiellt BNP. Ett faktiskt BNP som är större än det potentiella innebär ekonomisk högkonjunktur. Vice versa innebär lågkonjunktur i ett land.

Vad har investeringstillväxt och konjunktur gemensamt?

I ”goda ekonomiska tider” väljer företag att investera i allt från anläggningar till finansiella projekt. Ett bra exempel är byggbranschen i Sverige som under högkonjunkturscykler befinner sig i en hög grad av investeringstillväxt. Just nu byggs det flitigt runt om i Sverige eftersom det råder högkonjunktur.

Hur används stabiliseringspolitik vid lågkonjunktur?

Under lågkonjunktur finns mindre pengar i omlopp och sysselsättningen är lägre medan det i en högkonjunktur går bättre ekonomiskt, men oavsett konjunktur finns det trender som kan leda till ett svårt ekonomiskt läge. En stabiliseringspolitik syftar till att skapa ett stabilt samhälle i konjunkturscykelns alla lägen.