Konkursbouppteckning ska ske direkt när ett företag eller en privatperson begärs eller begär sig själva i konkurs. Konkurs kan begäras när ett företag eller en privatperson inte ser en möjlighet att i framtiden kunna betala tillbaka fodringar och skulder. Skulder och tillgångar fryses då och en bouppteckningsman utses.

  • Konkurs kan ske när skulderna inte kan betalas
  • Konkurs kan ske när fordringarna överstiger värdet på ett bolag
  • En boupptecknare fryser alla utbetalningar och köp för att ta kontroll över ekonomin
  • Konkursbouppteckning är en uppdelning av tillgångar i ett bolag /person som gått i konkurs
  • De tillgångar som finns delas till fordringsägare vid konkursbouppteckning
  • Flera skulder och fodringar kan avskrivas vid en konkurs
  • Avskrivning av skuld/fordran sker när konkursboupptecknaren konstaterat att inga medel kvarstår

Vad sker vid resebolagskonkurs?

Ett resebolag säljer ofta resor som ligger långt fram i tiden. Skulle ett resebolag eller ett flygbolag du köpt biljetter av, gå i konkurs så är det inte säkert att din resa kan bli av. Saknas medel i bolaget, och inget annat bolag är villigt att ta över genomförandet av resorna, ställs de in.

Som privatperson kan du råka illa ut vid flygbolagskonkurser. Detta fick alla de som köpt flygbiljetter med Air Berlin under deras stora reakampanj uppleva, eftersom flygbolaget dagarna efter begärde sig i konkurs. Det är svårare att få tillbaka något man köpt från ett annat land. Svenska bolag har oftast en statlig garanti för paketresor.

Uppgifter för en konkursbouppteckningsman

Konkursbouppteckning

I en bouppteckning värderas alla fasta och lösa inventarier av värderingsmän. Konton gås igenom av revisorer, för att spåra de ekonomiska tillgångarna bakåt i tiden, och få kontroll över skulderna. Under tiden får konkursboet inte röras. När detta är utrett, ser boupptecknaren över vilka, om några, skulder och fordringar som kan betalas.

Det kan hända att en del skulder kan regleras. Beräknade vinstuttag fryses först, så aktieägare i ett bolag förlorar direkt. Det kan vara så att aktien blir värdelös om både fasta och flytande tillgångar saknas. Risken för dominoeffekt finns om underleverantörer inte kan få betalt.