Om du ska söka något slags tillstånd eller till exempel vara med i en offentlig upphandling, kan det begäras att du med ansökan ska skicka med ett intyg från konkursregistret, ett så kallat konkursfrihetsbevis. Ett sådant bevis kan du beställa hos bolagsverket, på deras hemsida.

  • Konkursfrihetsbevis är ett bevis som du beställer från konkursregistret
  • Du kan behöva ett konkursfrihetsbevis om du ska delta i upphandling eller vid tillståndsansökan
  • Beviset talar om ifall du är med i registret eller ej
  • Utifrån innehållet kan det bli både ett konkursfrihetsbevis eller konkursbevis.
  • Har ditt företag gått i konkurs står det uppgifter om det i beviset
  • Beviset utfärdas för faktiska personer och för dödsbon
  • Om du vill ha ett konkursfrihetsbevis beställer du det från bolagsverket

Angående konkurs och hur beställs beviset

KonkursfrihetsbevisI ett intyg från konkursregistret står det om ett dödsbo eller en person finns i detta register eller ej. Innehållet i den här sortens bevis kan ses antingen som ett konkursbevis alternativt ett konkursfrihetsbevis. Ifall det står uppgifter om en konkurs, finns i beviset även datumet då konkursen startades upp, tillsynsmyndighet, adress, samt konkursförvaltare.

En juridisk person kan inte få ett bevis utfärdat. Det kan endast beställas av fysiska personer och/eller dödsbon. Ett konkursfrihetsbevis kan beställas mot en avgift som finns på bolagsverkets hemsida. Det sänds till dig som ett brev på posten. På bolagsverkets hemsida kan du också se ett fiktivt konkursfrihetsbevis.

Innehållet i konkursfrihetsbevis och några andra användningsområden

Om den person som ansöker om utdrag ut konkursregistret inte har varit försatt i konkurs finns en standardmall för ett konkursfrihetsbevis. Normalt brukar det innehålla aktuellt namn och att personen inte finns med i registret. Sedan står det vad registret är för något samt att det är bolagsverket som skrivit det.

Även den som ska bli domare eller någon som ansöker om auktorisation som bilskrotare kan behöva ett konkursfrihetsbevis. Den som ansöker om tillstånd att få anordna spel enligt lotterilagen, till exempel en restaurangägare som vill ha tillåtelse för kort- roulette eller tärningsspel, måste bifoga bland annat ett konkursfrihetsbevis med ansökan.