Kontering handlar om bokföring. Alla transaktioner som utförs i ett företag skall konteras enligt Bokföringslagen. Att kontera innebär att man för in olika utgifter på olika konton för att sedan kunna ta fram olika rapporter för företagets resultat. Även försäljning eller utförda arbeten ska konteras.
Kontera
Olika konton har man i förväg beslutat numrera för att särskilja olika inkomst -och utgiftslag. Det finns en grundkontoplan som följs av alla företag som är lite specialiserad beroende på företagets art. Konton är uppdelade i olika arter och kan specificeras genom att ange underkonton till grupperna.

Du kan exempelvis välja att skilja på olika typer av varor du säljer. Du kanske vill se exakt hur många du sålt av en viss vara, då kan du skapa ett underkonto där du bokför bara denna vara för att enkelt kunna följa utvecklingen av just den varan.

  • Vid kontering ska det framgå vilket belopp som avses
  • Det ska finnas tydligt angivet vilket datum transaktionen sker
  • Händelsen ska konteras på de olika konton den berör, oavsett hur många
  • Väldigt noga att kontera på rätt sida i debet och kredit
  • Verifikationen måste alltid numreras tydligt så att den kan följas
  • Förr användes konteringsstämpel direkt på en faktura, kan göras i vissa företag än idag
  • Man kan kontera i dator men då är numrering än viktigare

Kontering förr och nu

Det skiljer sig inte särskilt mycket vad gäller kontering förr och nu. Förr användes kassabok flitigt. Då skriver du i princip dagbok där du fyller i en affärshändelse per rad där du även fyller i konto och i slutet av månaden summerar du dessa längst ner på sidan.

För att underlätta togs sedan konteringsstämpeln fram och företagaren kunde enkelt sätta en stämpel direkt på fakturan eller kvittot och kontera direkt på denna och ha dem insatt i en pärm i korrekt ordning. Detta är en otroligt smidig variant om du exempelvis vill lämna ifrån dig för kontering hos en byrå.

Gör du delar av din bokföring själv så är det bra att komma överens med den byrå du ska anlita om vad som blir smidigast och såklart billigast i just ditt fall. Du kan kanske sätta in dina fakturor i ordning och stämpla dem med konteringsstämpeln så kan byrån sedan kontera på den.

Hur många konton är bäst?

Hur många konton man ska använda är upp till dig som företagare. Givetvis finns vissa konton du måste använda dig av men i det stora hela så avgör du själv, eller tillsammans med din revisor eller den som hjälper dig upprätta bokslut, hur många du ska använda dig av.

ju fler konton du har blir det som sagt tidigare enklare att veta exakt hur en produkt säljer eller vilka arbeten som gett dig mest intäkter. Samtidigt som du kan få fram såna delresultat på ett enkelt sätt så är det såklart ett större arbete när det gäller konteringen.

Var noga med att diskutera igenom med någon innan du börjar kontera så att du har förståelse för vad som händer i förlängningen så får du en bättre förståelse för hur du ska kontera en specifik händelse. Debet och kredit är ganska logiskt när du kan följderna som kommer i rapporter och bokslut.