Att kontera innebär att man för in olika utgifter på olika konton för att sedan kunna ta fram olika rapporter för företagets resultat. Alla transaktioner som utförs i ett företag skall konteras enligt Bokföringslagen. Även försäljning eller utförda arbeten ska konteras, och det är viktigt att bestämma vilka konton som påverkas av affärshändelsen.

Olika konton har man i förväg beslutat numrera för att särskilja olika inkomst -och utgiftslag. Det finns en grundkontoplan som följs av alla företag som är lite specialiserad beroende på företagets art. Konton är uppdelade i olika arter och kan specificeras genom att ange underkonton till grupperna.

Du kan exempelvis välja att skilja på olika typer av varor du säljer. Du kanske vill se exakt hur många du sålt av en viss vara, då kan du skapa ett underkonto där du bokför bara denna vara för att enkelt kunna följa utvecklingen av just den varan.

Kontering förr och nu

Det skiljer sig inte särskilt mycket vad gäller kontering förr och nu. Förr användes kassabok flitigt. Då skriver du i princip dagbok där du fyller i en affärshändelse per rad där du även fyller i konto och i slutet av månaden summerar du dessa längst ner på sidan.

För att underlätta togs sedan konteringsstämpeln fram och företagaren kunde enkelt sätta en stämpel direkt på fakturan eller kvittot. Sedan skrevs värdena för konto, kostnadsställe etc. in för hand. Sätt sedan in underlaget i en pärm i korrekt ordning. Detta är en otroligt smidig variant om du exempelvis vill lämna ifrån dig för kontering hos en byrå.

Gör du delar av din bokföring själv så är det bra att komma överens med den byrå du ska anlita om vad som blir smidigast och såklart billigast i just ditt fall. Du kan kanske sätta in dina fakturor i ordning och stämpla dem med konteringsstämpeln så kan byrån sedan kontera på den.

Hur många konton är bäst?

Att kontera innebär i de flesta fall att tre konton används: företagets bankkonto, ett konto för momsen, och ett konto för produkten som köps eller säljs. Vid momsfri försäljning används enbart två konton.

Vad är BAS-kontoplanen?

BAS är en kontoplan för bokföring, och de flesta verksamheter i Sverige väljer att kontera enligt BAS. Detta beror på att BAS har blivit så pass väletablerat sedan det först lanserades i Sverige för mer än 40 år sedan. Genom att använda BAS minskar risken för att det ska bli fel i bokföringen, och det är också enkelt att hitta hjälp om man stöter på problem. Idag är BAS dessutom så pass utvecklat att det mer liknar ett redovisningssystem.

Den första upplagan av BAS gavs ut 1976 då en ny bokföringslag infördes. Uppdateringar har sedan gjorts 1981, 1990, 1995, 1996 och 1999. Från och med 2003 uppdateras BAS årligen. Varje konto har ett fyrsiffrigt nummer. Den första siffran anger kontoklass, den andra kontogrupp, den tredje huvudkonto och den fjärde underkonto.

BAS-kontoplanen är en generell plan för systematisering och kontering av affärshändelser i verksamheten, och kan användas av många typer av verksamheter. Förutom företag av varierande storlek, och med olika bolagsform, används kontoplanen också av ideella föreningar. Kontoplanen är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och de gällande rekommendationerna gällande redovisning.  

Hur många konton man ska använda är upp till dig som företagare. Givetvis finns vissa konton du måste använda dig av men i det stora hela så avgör du själv, eller tillsammans med din revisor eller den som hjälper dig upprätta bokslut, hur många du ska använda dig av.

Ju fler konton du har blir det som sagt tidigare enklare att veta exakt hur en produkt säljer eller vilka arbeten som gett dig mest intäkter. Samtidigt som du kan få fram såna delresultat på ett enkelt sätt så är det såklart ett större arbete när det gäller konteringen.

Var noga med att diskutera igenom med någon innan du börjar kontera så att du har förståelse för vad som händer i förlängningen så får du en bättre förståelse för hur du ska kontera en specifik händelse. Debet och kredit är ganska logiskt när du kan följderna som kommer i rapporter och bokslut.

Tänk på att det inte går att slutföra en kontering om balans inte uppnås mellan debet och kredit.

Frågor och svar om att kontera

Hur ska jag kontera lön till en anställd?

För utbetalning av lön debiteras konto 7010. Skatten som dras krediteras konto 2710, och om fackavgift också ska dras konteras denna genom att konto 2794 krediteras. Nettolönen som betalas ut till arbetstagaren krediteras konto 1930. Arbetsgivaravgifterna, slutligen, ska debiteras konto 7510, och krediteras konto 2730.

Hur gör jag för att kontera respresentation?

Reglerna för representation har förändrats, vilket är viktigt att känna till för den som ska kontera utgifter för representation. Sedan 2017 går det inte längre att göra avdrag för representation, däremot går det att göra momsavdrag för representation upp till 300 kronor per person.

Eftersom mat och alkohol har olika momssatser (12 respektive 25 procent), ska momsavdraget vara proportionellt mot matens och alkoholens del av den totala kostnaden. Konto 1932 Företagskort krediteras, och konto 2641 Ingående moms och 6072 Representation, ej avdragsgill debiteras.

Hur ska jag kontera milersättning?

Milersättning betalas för det mesta i samband med att lönen betalas ut till den anställd, mot uppvisande av körjournal eller reseräkning. Milersättning kan också betalas ut till passiva delägare i aktiebolag och ekonomiska föreningar, samt till enskilda näringsidkare och delägare i andra typer av bolag.

Milersättning ska konteras i kontogrupp 73 för anställda och i kontogrupp 58 för ej anställda delägare.  

Kontera - Sammanfattning

  • Att kontera innebär att föra in utgifter på olika konton
  • Vid kontering ska det framgå vilket belopp som avses
  • Det ska finnas tydligt angivet vilket datum transaktionen sker
  • Händelsen ska konteras på de olika konton den berör, oavsett hur många
  • Väldigt noga att kontera på rätt sida i debet och kredit
  • Verifikationen måste alltid numreras tydligt så att den kan följas
  • Förr användes konteringsstämpel direkt på en faktura, och detta kan göras i vissa företag än idag
  • Man kan kontera i dator men då är numrering än viktigare
  • Bäst är att använda BAS-kontoplanen vid kontering