Vanligen förknippas ordet med bankkonto men behöver inte vara synonymt med konton som hålls på bankkontor. I dagens elektroniska värld talar man om konton hos internetbank, företag som tillhandahåller tjänster som e-wallets och andra institut där pengar eller pengars värde lagras. Konto i dagens begrepp kanske inte förekom innan vår tids banker skapades men hade liknande format för flera tusen år sedan. Köpmän, handelsidkare och producenter av varor kunde reglera sina mellanhavanden med något som idag skulle kunna kallas skuldsedlar och en sådan handling kan också på sätt och vis anses som konto. En annan sort är ett företags- eller organisationers bokföring. När man bokför så konterar man. En privat kassabok kan även den betraktas som ett kontoslag eller i vart fall en del av denna tillsammans med kassan eller börsen, plånboken.

Bankväsende i Sverige

Hur banker skulle skötas reglerades av en kunglig kungörelse år 1824. Dock hade då Sveriges första bank funnits i omkring 170 år. Det var en livländare vid namn Johan Palmsturch som grundade Stockholm Banco efter att ha erhållit tillstånd av Karl X Gustav 1656. Några konton för pleti och kreti tillhandahöll man dock icke. Denna företeelse kom inte förrän privatbanker startades, de kallades Enskilda Bank eller Privatbanken. Exempelvis Smålands Privat bank eller Norrbottens Enskilda Bank, Wemlands Provincial Bank och Skandinaviska Kreditaktiebolaget förekom också.
Konto
Riktigt folklig blev inte bankväsendet förrän sparbankerna inrättades. Den första i sitt slag var Göteborgs Sparbank som grundades 1920 och var då den enda helt fristående banken i landet. År 1901 bildades Svenska Sparbanksföreningen och inom några årtionden hade över 500 banker över hela landet anslutits. Under fyrtiotalet bildades Sparbankernas Bank som skulle stärka mycket små sparbanker med liten ekonomi. Under 50- och 60-talen verkade många av landets skolor för att elever skulle öppna sparkonto. Med några kronor eller mer fick barnen stå i kö för att sedan sätta in pengarna och få en bankbok som bevis på sitt konto.

Moderna konton finns på internet

Sedan internethandeln inleddes började ett antal finansiella tjänster inrättas. Dessa fungerar som en mellanhand från innehavarens bank och till betalning som sker till säljföretaget. Genom detta sätt slipper en kund att ständigt uppge sina uppgifter för kreditkort och därigenom erhålla högre säkerhet. Kunden skaffar ett konto som kallas e-plånbok hos exempelvis Neteller eller Paypal. Ett konto där laddas på med önskat belopp eller så dras bara den exakta summan via kreditkortet och den bank som utfärdat den. Liknade konton har även företag som utger egna kontokort.

Man kan även ha separata konton hos bensinbolag, affärskedjor eller liknande. Numer har en del av dessa inrättat egna banker som exempelvis ICA-banken, IKANO Bank eller MedMera Bank. De erbjuder konton, kontokort och krediter precis som de traditionella storbankerna. Även lån som privatlån eller bolån kan den som innehar konto söka. Vanligaste konton är sparkonto och transaktionskonto. Den senare kan ha en kredit kopplad som bara utnyttjas vid behov eftersom den är en ganska dyr form av lån. Sparkonton ger oftast ränta på sparat kapital.