KontokreditIbland kan det hända att man får oförutsedda utgifter. Det behöver inte handla om att man är varken oekonomisk, slösaktig eller slarvig. En bra lösning om man plötsligt skulle behöva ett ekonomiskt tillskott kan vara att ansöka om en kontokredit. En kontokredit kan ses som ett tillfälligt eller längre lån.

Alla banker erbjuder kontokredit till sina kunder och villkoren varierar mellan de olika bankerna. Vanligt är att man kan bli beviljad en kredit på cirka 10 % av sin årsinkomst men detta varierar. Uppläggningsavgifter och andra kostnader skiljer sig också mellan olika kreditinstitut, ibland finns ingen uppläggningsavgift om du redan är kund i banken.

En kontokredit tecknas oftast årsvis och förlängs automatiskt om du inte själv väljer att avsluta krediten. Om du inte utnyttjar din kredit betalar du heller ingen ränta. När du utnyttjar krediten betalar du endast ränta på det belopp du utnyttjar. Räntesatsen varierar mellan olika banker.

  • En kontokredit kan ses som ett kortsiktigt lån
  • Man betalar tillbaka krediten i sin egen takt
  • Kontokredit kan ses som en ”sparbuffert” vid oförutsedda utgifter
  • Man betalar endast ränta på utnyttjat lånebelopp
  • En kontokredit ger en bra samlad överblick över ekonomin
  • Man väljer själv hur hög kredit man vill ansöka om
  • Man betalar ingen ränta alls på outnyttjad kredit

Fördelar med en kontokredit

Det kan vara en stor fördel att ansöka om en kontokredit. Har man till exempel många små lån på olika ställen kan det vara svårt att få en helhetsbild över sin ekonomi, man vet egentligen inte riktigt hur mycket de olika lånen kostar och hur mycket ränta man betalar på de olika lånen.

Väljer man att ta en kontokredit för att betala tillbaka de olika smålånen kan man på ett enkelt sätt samla skulderna och därigenom få en mycket bättre översikt över sina utgifter och kostnader. Man väljer sedan själv i vilken takt man återbetalar och betalar endast ränta på lånat belopp, så skulden minskar stadigt varje månad.

När krediten är återbetalad betalar man ingen ränta alls, utan pengarna kan stå tillgängliga på kontot ifall man behöver dem. Det är alltså ingen kostnad alls med att ha en outnyttjad kontokredit utan pengarna kan ses som en form av säkerhetsbuffert, ifall något oförutsett skulle inträffa.

Hur man ansöker om kontokredit

Det enklaste är att gå in till sin egen bank och prata med dem. Ansökan är oftast en ren formalitet, har man bara ett fast arbete är det inga problem att få en kredit. Krediten kopplas enklast till ditt vanliga lönekonto och därefter har du tillgång till pengarna.

Man kan även ansöka om kontokredit till ett delat konto. Är man till exempel ett gift par som delar ekonomi så kan man koppla krediten till det gemensamma kontot som båda har tillgång till och båda parter kan då utnyttja krediten vid behov och behöver inte den andra partens tillstånd.

Det finns även möjlighet för företagare att teckna kontokredit. Detta är mest lämpat för små näringsidkare som till exempel driver enskild verksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag. Reglerna för en företagskredit skiljer sig en del ifrån den för privatpersoner så det rekommenderas att man kontrollerar detta med sin egen bankman.