I en kontoplan listar en företagare alla betalningar utifrån en speciell mall. Affärshändelser som liknar varandra ska skrivas upp sa samma konto. Kontoplanen går ut på att det ska bli lättare att se vilka slags inköp som har gjorts, och den ger en bättre systematik i bokföringen.

Kontoplan

När ett konto har en viss beteckning, ska det lätt gå att uppfatta vilken typ av affärshändelser det handlar om. Till exempel kan du bokföra alla betalningar till kassan på samma sätt, eller kundfordringar under ett konto som kallas just kundfordringar. Själva förteckningen över dessa konton kallas för kontoplan.

Bokföringskontot, där du registrerar dina affärshändelser, kan du egentligen bygga upp på vilket sätt du vill, men det enklaste sättet är att inte hitta på något eget, eftersom de som redan finns brukar kunna användas i de flesta företag. Lär du dig systemet, kan du snabbt bokföra på ett smidigt sätt.

  • Kontoplan är en lista över affärshändelser i ett företag
  • Kontoplanen ska underlätta bokföringen i ett företag
  • Det finns kontoklasser, som visar om kontot visar tillgångar, skulder, intäkter eller kostnader
  • Alla liknande affärshändelser ska skrivas in under samma konto
  • Kontoplanen ger en systematisk ordning på bokföringen
  • Genom att använda BAS-kontoplanen blir det lätt för många personer att förstå bokföringen
  • Bland annat Bokföringslagen och Årsredovisningslagen reglerar detta

Hur kontoplanen är uppbyggd

Varje affärshändelse har ett eget kontonummer i kontoplanen och liknande händelser grupperas tillsammans, för att lättare kunna hålla ordning bland alla transaktioner. Kontonumret består av fyra siffror där den första siffran motsvarar vilken kontoklass det är. Kontoklassen visar om det är ett tilläggskonto, skuldkonto, kostnadskonto eller ett intäktskonto.

Den andra siffran i kontonumret tillsammans med den första, visar vilken kontogrupp det är. Om de två sista siffrorna är nollor, betyder det att kontot är ett gruppkonto. Är det bara den sista siffran som är en nolla så kallas det för ett huvudkonto medan de andra kallas för underkonto.

Det finns 10 kontoklasser, numrerade från 0-9. Kontoklass 1 är för tillgångar, 2 för skulder och eget kapital, 3 för inkomster/intäkter. Kontoklass 4-7 är för utgifter och 8 för kostnader. Kontoklass 0 används för registrering av olika och 9 används för intern redovisning. Du använder bara de kontoklasser du behöver i din verksamhet.

BAS-kontoplan, vad är det?

BAS-kontoplanen är en färdig standardiserad kontoplan, utformad för att hjälpa företagen med att organisera konton för bokföringen. Det underlättar också företagens redovisning. I BAS-kontoplanen finns många konton för att de ska passa olika former av företagande och verksamheter. Det finns även BAS-kontoplaner som är speciellt anpassade för flera olika branscher.

Det är inte obligatoriskt att utgå från en BAS-kontoplan. Det är helt fritt för varje näringsidkare att själv välja hur olika konton ska upprättas. Då behöver du på egen hand ge varje konto ett nummer och ett namn. Sedan ska du ställa samman detta till en kontoplan. Den ska fungera i din verksamhet.

De flesta med näringsverksamhet väljer att ha en BAS-kontoplan. Den är uppbyggd efter att förenkla för företagen, när de ska lämna in uppgifter och när de ska deklarera. Bland annat är den anpassad efter aktuella bestämmelser, såsom Årsredovisningslagen och Bokföringslagen. Mer information kan du få hos bland annat Skatteverket och verksamt.se.