Om du är arbetsgivare, ska du varje år lämna kontrolluppgift om de som du har anställt. Uppgifterna lämnar du till Skatteverket. Även kreditinstitut och pensionsutbetalare ska lämna in dessa uppgifter. De uppgifter som lämnas in ska redogöra för vad du har betalat ut i lön och vad du dragit av i skatt och annat.

Kontrolluppgifter kan du som arbetsgivare lämna in eller ändra vilken tid som helst under ett år, men de måste alltid lämnas in senast den 31 januari det år som kommer efter det kalenderår som uppgifterna om inkomster, skatt med mera för din anställde har gällt.

Det är viktigt för den som är anställd, för arbetsgivare och för skatteverket att de uppgifter som lämnas in är korrekta och att de stämmer överens. Det finns lagar och regler kring detta. Om någon är missnöjd med skatteverkets handläggning eller bedömning går det att överklaga till domstol.

  • Arbetsgivare måste lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket
  • Uppgifterna ska innehålla lön, skatt och andra avdrag
  • Uppgifterna ska vara inlämnade 31 januari efter aktuellt kalenderår
  • Det går att lämna in och modifiera uppgifter när som helst
  • Om fel uppgifter lämnas in, ger det konsekvenser för dina anställda
  • Du behöver också lämna in uppgifter för den som har utländskt skatteregistreringsnummer
  • Skatteverket kan svara på dina frågor om kontrolluppgifter

Mer om kontrolluppgift

KontrolluppgiftDet är viktigt att arbetsgivare håller koll på vilka blanketter om kontrolluppgifter som behöver lämnas in. Det finns flera blanketter som rör detta, men en arbetsgivare kanske inte behöver lämna in alla. Det är också viktigt att ta reda på vilka skatteförmåner och avdrag som behöver redovisas.

Det är också viktigt att ha koll på om den anställde har A-, F- eller FA-skatt eftersom skyldigheterna för en arbetsgivare att redogöra för kontrolluppgifter kan skilja sig i dessa olika fall. Detaljerna kan ändra sig från år till år. Lön, arvoden och skattepliktiga ersättningar räknas in i allt detta.

Håll också reda på vilka beloppsgränser som gäller för att du ska vara skyldig till att lämna in kontrolluppgift för den som är anställd. Då kan du slippa lägga ner onödig tid på sådant du inte är skyldig att göra. Skatteverket har information om beloppsgränserna.

Vikten av kontrolluppgifter

Det är viktigt för skatteverket att få veta att den som är anställd lämnat in korrekta uppgifter för att rätt skatt ska kunna dras av. Arbetsgivaren hjälper till att visa att uppgifter som lämnats in stämmer. I annat fall kan den som är anställd bli föremål för extra granskning och utredning.

Det samma gäller åt andra hållet. Den som är arbetsgivare ska visa att det är ordning på alla uppgifterna och att de skattar eller drar av avgifter på rätt sätt. Arbetsgivaren och den anställde ska följa de lagar och regler som gäller vid anställnings- och arbetsgivarförhållanden.

Reglerna om kontrolluppgifter kan ibland tyckas vara komplicerade och svåra att förstå sig på. Skatteverket skickar alltid ut när det är dags att lämna in uppgifterna och de har detaljerad information på nätet och i pappersform. Om det ändå känns svårbegripligt, kan du ställa dina frågor genom att ringa till, eller chatta med skatteverket.