Kooperativa principerKooperativa principer fungerar som riktlinjer för hur ett kooperativ ska kunna göra handling av de värderingar som kooperativet har. 1844 grundades det första kooperativet i England och har utvecklats en del med tiden. De flesta kooperativen i världen fungerar på samma vis, enligt de grundläggande värderingar och principer som den Internationella kooperativa alliansen bestämde 1995.

  • Riktlinjer för hur ett kooperativ ska kunna göra handling av de värderingar som kooperativet har
  • 1844 grundades det första kooperativet i England och har utvecklats en del med tiden
  • Dessa är enligt de grundläggande värderingar och principer som den Internationella kooperativa alliansen bestämde 1995.
  • Alla som medverkar i ett kooperativ ska ha ett frivilligt och öppet medlemskap
  • Alla medlemmar har lika rätt att rösta fram en förtroendevald inom kooperativet.
  • Alla medlemmar ska bidra på ett rättvist och jämnt fördelat sätt ekonomiskt till kooperativet.
  • Ett kooperativ ska vara självständigt och oberoende av andra organisationer.
  • Ett kooperativ ska erbjuda alla medlemmar utbildning och informera omgivningen om jobbet de gör.
  • Kooperativ håller sig lokalt och kan samarbeta med andra kooperativ för att gynna varandras verksamheter.

Hur fungerar ett kooperativ?

En kooperation är en samverkan där medlemmarna driver verksamheten och äger denna tillsammans. Tanken är att detta samarbete ska ge alla medlemmar största möjliga nytta och i regel så är denna ekonomisk. Många kooperativ riktar också in sig på allmänheten och bidrar med nytta även till samhället.

Det som ett kooperativ bygger på är medlemsnytta för alla medlemmar, oavsett om den är ekonomisk eller av annat slag. Man ser de vinster som görs i kooperativ som medel som uppfyller medlemmarnas behov och vinsten är inte ett mål. Alla medlemmar kan rösta om hur kooperativet ska skötas och vem som ska vara förtroendevald.

Historian bakom kooperativ

1844 startades det första Kooperativet i England, där 28 medlemmar i en förening satsade lite var till att kunna öppna en livsmedelsbutik där de kunde handla. När första året gått så hade kooperativet växt sig större och hade hela 74 medlemmar och ett överskott i vinster.

Det började på 1800-talet även i Sverige. Ett exempel på detta är bland annat Länsförsäkringar och de tidiga svenska bankerna. Kooperativen hade en del principer även då, men dessa har utvecklats väldigt mycket sedan dess. Lite senare så dök det upp fler kooperativ för producenter inom livsmedel så som spannmål och mjölk.