En kostförmån innebär att du som arbetsgivare betalar eller subventionerar mat för dina anställda. Exempelvis kan en kostförmån vara om att du förser de anställda med fri kost under en tjänsteresa eller i samband med kurser, konferenser eller studieresor. I första hand handlar det om frukostar, luncher och middagar.

Mindre förtäring som inte är planerad räknas normalt inte som en kostförmån. Exempelvis att en arbetsgivare ger de anställda obegränsad tillgång till kaffe utgör inte en kostförmån utan en sorts förfriskning i samband med arbetet. Detta dock förutsatt att kaffet finns för alla anställda på arbetsplatsen och inte enbart några få utvalda.

Viktigt att ha koll på skattereglerna

Som arbetsgivare är det viktigt att ha koll på skattereglerna kring kostförmåner, inte minst för att kunna informera sina anställda. Att ge de anställda en kostförmån får nämligen skattemässiga konsekvenser både för företaget och för arbetstagaren. Arbetsgivare får nämligen inte göra avdrag för kostförmånen och arbetstagare ska beskattas för kostförmånen.

Det är viktigt att veta hur kostförmåner beräknas vid beskattning. Det behöver nämligen inte vara så att hela beloppet ska beskattas, utifrån beskattning sker utifrån Skatteverkets schablonvärdering. För beskattningsåret 2019 har Skatteverket fastställt schablonvärdena till 245 kr för helt fri kost (minst tre måltider), 98 kr per lunch eller middag och 49 kr per frukost.

Det är alltså en del att ha koll på som företagare om du önskar ge kostförmåner till dina anställda.

Kostförmån

Frågor och svar om kostförmån

 • Hur blir det om den anställda inte utnyttjar kostförmånen?
  Om den anställda inte utnyttjar kostförmånen, det vill säga inte äter den erbjudna måltiden, ska inte något belopp för denna måltid tas upp till beskattning. För beskattning av kostförmån krävs nämligen att den anställda faktiskt utnyttjat förmånen, annars är det inte möjligt att tala om en förmån.
 • Vad gäller för kostförmån genom kupong?
  Om du som arbetsgivare förser dina anställda med kostförmåner genom matkuponger, värdekuponger eller liknande används inte de schablonbelopp som normalt gäller för kostförmåner. För kostförmån genom kupong gäller istället att hela värdet som står på kupongen ska tas upp till beskattning och inte enbart schablonvärdet för måltiden ifråga.
 • Är fri frukost på hotell skattefritt?
  Om den anställde åker på tjänsteresa och får fri frukost i samband med sin hotellvistelse ska detta inte tas upp till beskattning som kostförmån om frukosten obligatoriskt ingått som en del av priset för hotellrummet. Om frukosten inte ingått, ska den beskattas utifrån schablonbeloppet för frukost.
 • Gäller några speciella regler för särskilt dyra middagar?
  Huvudregeln är att en kostförmån beskattas utifrån de olika schablonbeloppen. I vissa särskilda undantagsfall kan dock justering uppåt (eller neråt) av kostförmånen komma att ske. Detta är fallet om priset för maten kraftigt avviker från schablonbeloppet, och om så har skett vid upprepade tillfällen.
 • Finns det undantag från beskattning?
  I ett par olika situationer ska kostförmån inte beskattas hos arbetstagaren och arbetsgivaren kan göra avdrag för utgiften. Detta gäller exempelvis för lärare och skolpersonal som äter så kallad ”pedagogisk lunch” vilket inte ska tas upp till beskattning eftersom måltiden sker i samband med ett slags arbetsmomentet.

Kostförmån och andra naturaförmåner

Kostförmån - Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det viktigt att veta att:

 • Kostförmåner ska beskattas hos den anställda och får inte dras av hos arbetsgivaren.
 • Kostförmåner är i första hand frukostar, luncher och middagar.
 • Kostförmåner beräknas utifrån schablonbelopp fastställda av Skatteverket.