KostnadOrdet kostnad används i sammanhang där det finns ett pris att betala. Det kan handla om priset på en vara, priset på varan är kostnaden. Kostnad är alltså en synonym, d.v.s. ett ord med samma betydelse, Man kan även använda ordet i sammanhang som inte har med pengar att köra. Man kan till exempel få betala ett pris för en viss livsstil eller ett beslut man tagit. Priset skulle kunna vara att man är tvungen att offra ett privilegium för att uppnå ett annat. ”Det kostar att ligga på topp” är ett ordstäv som syftar på den ordalydelsen. ”Beräkna kostnaden” är ett Bibliskt uttryck som Jesus använder i ett sammanhang där man pratar om att gå in i krig. Priset som ska beräknas är den eventuella förlusten man kan lida om man går i strid mot en starkare trupp.

Inget i livet är gratis

Kostnader är något alla människor möter dagligen, åtminstone sedan de blivit vuxna och ansvariga för sin egna ekonomi. Det är egentligen i samband med att vi blir ansvariga för vår egen ekonomi som vi förstår vilket pris vi betalar för vårt liv. Ser man krasst på det hela så finns det ingenting i livet som är gratis. Allt är förenat med en kostnad. Detta faktum är dock en verklighet som de flesta barn är lyckligt ovetande om tills de får ett vuxenansvar.

”Det finns inga gratis luncher” är en försvenskning av ett engelskt uttryck som syftar på den här relationen mellan kostnad och livsstil. En fattig person har kanske inte så höga kostnader men den fattige personen saknar just av den anledningen privilegier och möjligheter. Att vara kapabel att betala de kostnader som en privilegierad livsstil medför innebär att man tillhör det mest privilegierade fåtalet i världen. I västvärlden tillhör majoriteten av befolkningen den del som kan betala kostnaden för ett gott liv.

Kostnader och företagande

Även att driva ett företag är förenat med stora kostnader. När man startar upp sitt företagande kan kostnaderna vara större än vinsterna. Detta är till exempel Skatteverket väl medvetna om. Första åren man driver ett företag kan kostnaderna ha varit så höga att man till och med får tillbaka pengar från Skatteverket. Den moms man betalt för sina inköp till exempel. Dock får man räkna med att ett företag som har mer kostnader än intäkter kommer att gå i konkurs så småningom.

Kostnader är alltså någonting som vi alla får leva med. Vissa personer slipper kostnader här i livet och det kan vara sjuka och handikappade. Den gruppen av människor som behöver omvårdnad och hjälp för att klara sin vardag kanske inte själva behöver handha kostnader och utlägg utan får hjälp med detta. Men alla måste betala ett pris, en kostnad för att till exempel få mat i magen. Hemlösa kan få hjälp med soppkök och så vidare men ur det perspektivet så förstår man att man ska vara lycklig så länge man kan betala kostnaderna för sina privilegier.