Ordet kredit kan ha olika innebörd i olika sammanhang. I vardagen är ordet sammankopplat med att man har lånat pengar eller att man har handlat men fått anstånd med betalningen då man inte för tillfället kan betala varan eller tjänsten. När det kommer till bokföring har det en viktig betydelse då man pratar om debit och kredit på konton. Begreppet kopplas samman med minustecken eller helt enkelt att man har en skuld vilket kan vara både till någon privat eller till en bank eller liknande. Ett annat exempel på att kreditera något kan vara en felaktigt utställd faktura. Det kan vara hela fakturan eller bara en del av den och då kan de som skickar ut fakturan välja att kreditera ett visst belopp, med andra ord så minskar man kostnaden.

Att ha en kredit

KreditAtt ha en kredit innebär att man har ett lån. Både en privatperson och ett företag kan ha en kredit. Det kan vara handla om allt från några månader till många år beroende på vad ändamålet är med pengarna. En ny bil eller ett hus är två exempel på vad många använder en kredit till då det handlar om stora pengar som ska betalas ut. Istället för att betala allt på en och samma gång så betalar man en summa varje månad.

Att handla på krita, kredit, innebär att man handlar något men inte har möjlighet att betala med kontanta medel direkt. Det handlar generellt då om att betala av varan eller tjänsten under några månader. Ett exempel på en sådan kredit kan vara en mobiltelefon som man köper tillsammans med abonnemanget. Istället för att lägga ut flera tusen på en och samma gång så delar man upp betalningen under tolv månader. Varje månad då fakturan kommer så betalar man av en del på sin skuld som rör mobiltelefonen.

Debet och kredit

Den som kommer i kontakt med redovisning vet hur viktigt debet och kredit är. Det är plus och minus och handlar ofta om att hålla tungan rätt i munnen. Om det kommer in pengar på banken så ökar det på debet sidan men betalar man ut pengar så går det från kredit. Det finns olika typer av konton i bokföring, som exempelvis skuld- och tillgångskonto. Beroende på om dessa ska öka eller minska är det viktigt att använda kredit på rätt sätt.

När man driver ett företag är det mycket viktigt att hålla koll på sin kredit. Det kan handla om lån på både lång- och kort sikt samt debet och kredit. Kredit i handlar i grunden om skuld och kan visa på i vilken riktning företaget går när det gäller omsättning. Med mycket skulder så minskar möjligheten till ett bra resultat. Ibland behöver man dock ta en kredit för att kunna investera i ett företag, det kan handla om både varor och tjänster.