Vad är en Kreditfaktura?

Med en kreditfaktura menas att man gör en justering av en tidigare faktura. Det går också att säga omvänd faktura, minusfaktura eller kreditnota. En kreditfaktura upprättas när det har förekommit något fel i den ursprungliga fakturan såsom felaktigt pris eller att varan/leveransen inte motsvarade förväntningarna. En kompensation görs då i form av en kreditnota.
När man utfärdar en kreditfaktura är det enklaste tillvägagångssättet att först makulera den gamla fakturan för att sedan upprätta en ny, medan andra nöjer sig med att redigera den gamla fakturan och sätta ett nytt belopp och anledning till detta. Dock är det första alternativet att rekommendera, eftersom det ger en tydligare bild och är mindre komplicerat.

Att bokföra kreditfakturor

Det som kan vara kruxet med en kreditfaktura, är hur den ska bokföras och hur man ”gör sig av” med den ursprungliga fakturan. Om du använder kontantmetoden i bokföringen, så skapar du bara en kvittningsverifikation som blir nollställd. Med fakturametoden måste du dock vara på din vakt så inget fel uppstår.
Kreditfakturan kvitterar ut den föregående och på grund av det, ska den bokföras på motsatt vis från denna. Är den momspliktig måste man även korrigera momsens belopp. Kreditfakturan räknas nämligen som en negativ försäljning eller intäkt. Krediteringen innebär en debitering av försäljningsintäkterna och debitering av momsen. Det gäller att ha huvudet på skaft för att bokföra rätt!
  • En kreditfaktura är en korrigerad faktura om det ursprungliga beloppet var felaktigt eller om något med varan/leveransen gick snett och en kompensation blev aktuell.
  • När man utfärdar en kreditfaktura kan man ändra fakturatexten ”att betala” till ” er tillgodo” istället.
  • En kreditfaktura måste bokföras på motsatt sätt eftersom den räknas som en negativ försäljning.

Vad är skillnad på makulerad faktura och kreditfaktura?

En makulerad faktura är en faktura som förklaras ogiltig, medan en kreditfaktura är en justerad eller korrigerad faktura där beloppet har ändrats. Dock brukar man makulera den ursprungliga fakturan och utfärda en så kallad kreditfaktura eftersom det blir enklare. Är en bokförd faktura betald, kan den inte makuleras.

Hur skapar jag en kreditfaktura?

Beroende på hur den ursprungliga fakturan ser ut, så görs kreditfakturor på olika sätt. Gäller det en husfaktura, måste du först makulera den gamla, för att sedan upprätta en ny. I ett program klickar du bara på ”skapa kreditfaktura” när du öppnar den ursprungliga, och gör på så sätt en kreditnota.

När får en kreditfaktura utfärdas?

Det finns några regler beträffande när en kreditnota får utfärdas. Reglerna gäller om säljaren gör en prisnedsättning innan förfallodatum, om denne gör en prisnedsättning efter tillhandahållandet samt vid tillhandahållandet om nedsättningen inte figurerar på den ursprungliga fakturan. Kreditnotan får också utfärdas vid annan sorts kundkreditering.

Kan kreditfaktura utfärdas vid skattedebitering?

Ja, detta är ett annat tillfälle som kan medräknas i ”annan sorts kundkreditering”. I den mån en skattedebitering sker eller när en lägre skattesats kan komma att gälla, så ska en kreditfaktura upprättas och skickas till kunden. Detta kan bli aktuellt vid export och försäljning till andra EU-länder.

Vem får utfärda kreditfaktura?

De parter som har rätt att utfärda en kreditnota, är säljaren, köparen eller tredje part. Dock är det viktigt att poängtera att säljaren inte befrias från själva grundansvaret, bara för att fakturan utfärdats från annan person. Det är fortfarande säljaren som bär huvudansvaret trots att självfakturering skett eller att tredje part skrivit fakturan.