En kreditupplysning är en uppgift som banker och företag begär av ett kreditupplysningsföretag om du till exempel ansökt om ett lån eller en kredit. Med hjälp av uppgifterna i kreditupplysningen kan banken och företaget avgöra om det är lämpligt att låna ut till dig eller ej. Kreditupplysningsföretagen tar hänsyn till en mängd olika variabler för att ställa sin kalkyl om din betalningsförmåga. Vad man utgår från är till exempel vilken anställningsform du har, inkomst, boendeform, betalningsanmärkningar, nuvarande krediter och skulder och antal barn för att nämna något. Upplysningscentralen, UC, har hela 2000 olika variabler de tar hänsyn till när de ger en bedömning av din kreditvärdighet. Det slutliga resultatet meddelas på olika sätt beroende på vilket kreditupplysningsföretag som banken eller företaget använder sig av för att begära kreditupplysningar om sina kunder vid ansökningar.

Olika bedömningsmodeller vid kreditupplysning

Kreditupplysning.jpegDet finns olika typer av modeller som kreditupplysningsföretagen använder sig av för att redovisa betalningsförmåga och kreditvärdighet. Det system som används av UC är procentuellt och kreditvärdigheten ligger mellan 0,1 till 100% där 0,1% är den absolut högsta kreditvärdigheten. Ju högre procent ju sämre resultat. En annan bedömningsmodell kallas credit A-principen, även tripple-A och säkert en hel del andra benämningar.Här får man sin kreditvärdighet bedömd i ett bokstavssystem från C till A där den absolut högsta kreditvärdigheten är AAA och endast kan innehas av aktiebolag.

Att inneha en god kreditvärdighet är viktigt för de flesta åtminstone om man har för avsikt att kunna ta krediter och lån. För företagare är det oerhört prestigefullt att inneha en trippel-A kreditvärdighet och man investerar gärna i diverse certifikat och emblem för att styrka detta. Den typen av högsta möjliga kreditvärdighet anses ge trovärdighet och skapa förtroende för framtida affärspartners. För privatpersoner är god kreditvärdighet precis lika värdefullt och man bör därför se till att leva upp till de diverse kraven som ställs för god betalningsförmåga.

Detta påverkar kreditupplysningens resultat

Något man ska tänka på när det gäller den egna kreditvärdigheten är att varje kreditupplysning försämrar resultaten d.v.s. upprepade förfrågningar hos diverse kreditupplysningsföretag drar ner det sammanlagda resultatet. Man gör alltså väl i att undvika upprepade kreditupplysningar under en kortare period. Upplysningar som tidigare gjorts försvinner efter 12 månader. Har man för avsikt att ansöka om ett lån ser det bra ut om man inte fått tidigare förfrågningar så avvakta med låneansökningar och liknande till rätt tillfälle för ökade chanser till positiva besked.

Andra faktorer som höjer resultaten vid en kreditupplysning är anställningsförhållanden. Man ska ha varit anställd vid samma företag i sex månader för att inte få ett sänkt resultat på kreditupplysningen. Att ha uppsikt över sin kreditvärdighet kan vara bra. Varje gång en kreditupplysning gjorts får den omfrågade besked från respektive kreditupplysningsföretag att kreditupplysning begärts och man underrättas om exakt vilka uppgifter som lämnats ut. PÅ dessa besked kan man enkelt se vilken kreditvärdighet och betalningsförmåga man, enligt de olika variablerna, beräknas ha.