Kreditvärdighet är ett omdöme angående betalningsförmåga. Detta med kreditvärdigheten aktualiseras vid till exempel en kredit- eller låneansökan då företaget eller banken begär en kreditupplysning om dig. En kreditupplysning kan begäras av vilken företagare som helst och till exempel hyresvärdar använder detta instrument för att avgöra betalningsförmågan hos den potentiella hyresgästen. Det finns ett flertal företag i Sverige som bedriver kreditupplysningsverksamhet; Upplysningscentralen (UC) är den mest kända, ett kreditupplysningsföretag som samägs av storbankerna och andra aktörer inom kreditutlåning. Det finns en lång rad kreditupplysningsföretag som alla har upp till 2000 olika variabler, kalkyler och beräkningar som de tittar på när de gör beräkningar angående din betalningsförmåga. Beroende på vilket kreditupplysningsföretag som banken eller företaget använder sig av kommer utlåtandet angående din kreditvärdighet att se olika ut beroende på vilken bedömningsmodell kreditupplysningsföretaget använder sig av.

Variabler för kreditvärdighet

Vad tittar då kreditupplysningsföretagen på när de gör en bedömning angående din betalningsförmåga? Alla personer med personnummer som är över 15 år gamla finns registrerade hos kreditupplysningsföretagen. Vid en analys av din kreditvärdighet tar kreditupplysningsföretagen in information från bland annat instanser och myndigheter som; Lantmäteriet, Skatteverket, Kronofogden, Bolagsverket, banker, tingsrätten och en lång rad andra instanser och myndigheter. Från dessa myndigheter får de den information de behöver för att göra en kalkyl över din livssituation och din betalningsförmåga. En kreditupplysning görs omgående så kalkylerna görs genom avancerade sammanställningar med hjälp av avancerad IT-teknik.

Man drar inte din ekonomiska situation i långbänk utan allt går i ljusets hastighet och så får företagaren ett omdöme över din betalningsförmåga. På UC riskscore får företaget till och med ett förslag som rör din ekonomi. Det kan vara att UC till exempel rekommenderar en kredit på ett visst maxbelopp. UC använder en bedömningsmetod där kreditvärdigheten landar på en skala mellan 0,1 procent och 100 procent. Ju lägre summa desto bättre kreditvärdighet. Om man hamnar på höga procenttal har man låg kreditvärdighet.

Beräkning av kreditvärdighet

Kreditvärdighet.jpgVid beräkning av din kreditvärdighet tittar man på din inkomst. Man utgår från de senaste tre årens deklarationer. För att få en verkligt rättvisande analys kan man bifoga det senaste anställningsbeviset för att ge en rättvisande bild av livssituationen i nuläget. Anställningsformen har betydelse för din kreditvärdighet. En fast anställning sedan minst sexmånader tillbaka ger ett bra resultat i beräkningarna av din kreditvärdighet. Detta anses vara den tryggaste anställningsformen. Boendesituationen påverkar också utslaget. Att ha bott länge på samma adress ökar kreditvärdigheten då det tyder på en stabil ekonomi.

Man tittar även på dina utgifter så som boendekostnader som brukar tillhöra privatekonomins största post. Man tittar även på nuvarande lån och krediter för att få en tydlig bild av din ekonomi. I de fall man inte kan beräkna dina kostnader så använder man sig av ett schablonbelopp som man sammanställer beräkningarna utifrån. Betydelse för kreditvärdigheten har också din familjesituation. Delad ekonomi under en längre tid ger ett positivt utslag i kalkylerna. Man tittar även på antal barn i familjen. Utifrån alla samlade uppgifter erhålls en diagnos över din betalningsförmåga, detta är din beräknade kreditvärdighet.