Kundfordran kallas det för när ett företag har utfört en tjänst eller skickat iväg en vara men inte fått in betalningen från kunden i fråga än. Denna fordran är kvar tills kunden har betalat och detta sker oftast genom att kunden får en faktura med en bestämd betalningstid.

Vanligtvis har kunden 30 dagar på sig att betala fakturan och den perioden kallas för kredittid. Denna kundfordran finns kvar under dessa 30 dagar eller tills fakturan är betald och företaget har fått in sina pengar. Fakturan inkluderar alltid moms eftersom det är kunden som ska betala momsen.

En kundfordran ska ses i redovisningen som omsättningstillgångar och ska redovisas inklusive moms. En fordran ska alltid värderas till det belopp som den beräknas bli betald till. Denna kundfordran ska redovisas så fort fakturan till kunden har skapats, om det inte är så att företaget använder sig av kontantmetoden.

Kundfordran

  • En kundfordran är ett tillgodohavande hos säljaren
  • Kundfordran uppstår när företaget utfört en tjänst
  • En kundfordran varar tills fakturan är betald
  • I företagets balansräkning räknas en kundfordran som en omsättningstillgång
  • En fordran ska värderas till det belopp den beräknas bli betald till
  • Fakturan för tjänsten eller varan inkluderar alltid moms
  • Vanligtvis varar en kundfordran i 30 dagar

Kundfordring som leder till kundförlust

Om man som företag har utfört en tjänst eller sålt en vara som man sedan inte får betalt för senast på förfallodatumet har man råkat ut för något som kallas osäker kundfordran. Det innebär att man har en kund som man misstänker inte kommer att kunna betala fakturan.

Ifall det är så att man misstänker att kunden inte kommer att betala innan förfallodatumet så är det en befarad kundförlust. Om det istället är så att man med största sannolikhet vet att kunden inte kommer att kunna betala överhuvudtaget är det en konstaterad kundförlust.

Att råka ut för en kundförlust är ett problem för många företagare som leder till irritation och mer jobb. För att undvika detta är det därför vanligt att man tar en kreditupplysning på kunden innan köpet eller tjänsten genomförs för att bedöma kreditvärdigheten hos kunden.

Bokföring av kundfordran

När man ska bokföra räknas en kundfordran som en omsättningstillgång eftersom de är så kallat kortfristiga, vilket betyder att betalningstiden vanligtvis brukar ske inom 30 dagar. För ett företag som har många kunder räknas kundfordringarna som tillgångar, för de kunder som har handlat på kredit.

När man utför sina räkenskaper ska en kundfordran alltid noteras vid det lägsta anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet vid balansdagen. Detta betyder att kundfordran ska tas upp till det belopp som beräknas komma in. Hos Skatteverket saknas det i dagsläget bestämda regler för hur kundfordringar ska värderas.

I bokföringen bör man även ta upp vilka av kundfordringarna som innefattas av till exempel ROT-avdrag, vilka som är osäkra kundfordringar och vilka som är konstaterade kundförluster. För att hålla reda på alla regler som gäller om kundfordringar kan man med fördel ta hjälp av en revisor.