En kvalificerad aktie är en aktie som ägs av en person som är, eller har varit, verksam i ett aktiebolag. En aktie är också kvalificerad om aktieägaren har en närstående som är, eller har varit, verksam i företaget. Det här förhindrar att arbetsinkomst omvandlas till kapitalinkomst.

  • Aktier för den som är, eller har varit, verksam i företaget
  • Även för den som har en närstående som är, eller har varit, aktiv i företaget
  • Kvalificerade aktier förhindrar att arbetsinkomst omvandlas till kapitalinkomst
  • Den som är verksam i ett få­mansföretag som bedri­ver en likartad verksam­het får kvalificerade aktier
  • Kvalificerade aktier finns bara för andelar i fåmansföretag
  • Varje individuell aktieägare i ett fåmansföretag prövas enskillt gällande huruvida deras aktier är kvalificerade
  • Hjälper att undvika skattefusk genom omvandling av arbetsinkomst till kapitalinkomst

Kriterier för kvalificerade aktier

Först och främst gäller kvalificerade aktier endast för fåmansföretag. Om du (eller någon närstående till dig) är, eller har varit, verksam i ett fåmansföretag under de senaste fem beskattningsåren kan dina aktier vara kvalificerade. Aktier kan också räknas som kvalificerade om en person har varit aktiv i ett annat fåmansföretag som bedriver en liknande verksamhet

Det gäller också att man har varit verksam i företaget i en betydande omfattning. Viktigt att veta är också att begreppen ’betydande omfattning’ och ’liknande verksamhet’ inte är preciserad i lagen, därför kan det vara svårt att veta vad som gäller. Varje persons aktieinnehav prövas individuellt.

Skatt på kvalificerade aktier

Kvalificerad aktie

Om en utdelning på kvalificerade aktier överstiger ett visst belopp, vid en så kallad överutdelning, så skattas det överskottet som inkomst av tjänst. Var gränsen för överutdelning går bestäms av ett schablonbelopp eller som en procentandel av anskaffningsvärdet och en lönesedel. Den delen av utdelningen som är lägre än överutdelningen beskattas som inkomst från kapital.

Skatten för inkomst av tjänst varierar mellan 30 och 55 procent, beroende på vad man har för lön. Skatten för tjänsteinkomst i det här fallet ligger på 20% istället för 30% som annars är fallet. För kvalificerade aktier ska man använda sig av deklarationsblanketten K10, jämfört med K12 för okvalificerade aktier.