Lagerränta är det som menas när kostnaderna för lagret räknas i procent på hela lagervärdet. Förutom kostnaderna för själva lagerlokalen måste det genomsnittliga värdet på det som ligger lagrat beräknas. Detta räknas ut genom att ta fram ett medeltal för olika kostnader som lagringen för med sig. Följande bör bland annat beaktas:

Lagerränta

  • Hyreskostnaden eller månatliga avgifter för lagerlokalens besittning
  • Hanteringsskador eller trasiga varor vid varans leverans
  • Stöld, skadegörelse, svinn, inkurans eller liknande företeelser
  • Lagerrisken på varorna varierar beroende på typ av vara
  • Företagets kostnader för beställning av varorna som ska säljas
  • Värdet på varorna som förvaras i lagerlokalen
  • Storleken på lagret. Ju mindre lager, desto mindre risk

Leveransstyrt lager kan minska kostnaderna

Det finns olika sätt att hantera kostnaderna för lagringen och därmed hålla lagerräntan nere. Ett populärt sätt är att förbättra logistiken mellan säljare och köpare. Då har säljaren vanligtvis ett datorsystem som har tillgång till all lagerdata och företaget kan hantera lagerinformationen därifrån. På så sätt går det att få snabba uppdateringar på lagerstatusen.

En annat sätt att försöka hålla kostnaderna nere vid lagring är att regelbundet göra en inventering. Leverantören kan sedan läsa av lagersaldon och fylla på lagret vid behov. På så sätt går det i många fall att undvika en del överflödig lagring som kostar pengar.

Automatisera din bokföring med Dooer – Fota underlagen, resten sköter appen – Läs mer!

 

Kundorderpunkt vid företagsproduktion

Kunderoderopunkt är den tidpunkt i en leveranskedja som en kund tecknar ett bindande avtal. Ligger kundorderpunkten tidigt i kedjan, innebär det att föremålet tillverkas först efter att beställningen är gjord. Är denna tillverkningskedja så effektiv som möjligt i alla moment, så kan lagerräntan också hållas nere.

Detta kan uppnås genom att företaget har ett väl uppdaterat datasystem med lagerinformation, samt en realistisk och noga uträknad prognos på beställningarna. Då minskas risken för ineffektiv lagring av tillverknings- och monteringsmaterial. På det här sättet går det att hålla de värdehöjande kostnaderna nere och därmed också hålla lagerräntan nere.