Vad betyder Lagen om anställningsskydd?

Lagen om anställningsskydd har som syfte att skydda arbetstagare vid uppsägning och avsked. Lagen reglerar många områden med ingående detaljer, som vilken uppsägningstid som skall gälla, vilken sorts uppsägning som är laglig, hur man skall meddela en uppsägning och avsked samt hur man reglerar en tidsbegränsad anställning.
Lagen om anställningsskydd förkortas LAS och antogs 1982 då den ersatte den tidigare lagen som grundades 1974. Lagen om anställningsskydd som trädde i kraft 1982 omfattar även reglering av provanställning samt anställningsform vid visstidsanställning. LAS är tvingande och innebär att den gäller för alla, men kan kringgås vid exempelvis kollektivavtal.

Vikten av lagen om anställningsskydd för företagare

Det är mycket viktigt att man som företagare är påläst kring lagen om anställningsskydd, eftersom detta påverkar direkt organisationen som man driver. De individer som arbetar vid företaget är skyddade av de regler som gäller inom LAS eller i enlighet med de kollktivavtal som gäller inom yrkesområdet.
Som företagare måste man anställa korrekt, ha rätt avtal beroende på anställning samt säga upp eller avskeda korrekt. Vidare så måste företagare också känna till att en anställd som har ett tillsvidarekontrakt inte får sägas upp utan saklig grund. Detta kan ske antingen om företaget är påverkat av arbetsbrist eller om den anställde misskött sig mycket grovt.
  • Lagen om anställningsskydd har som syfte att skydda arbetstagare vid uppsägning eller avsked.
  • LAS reglerar hur man bör meddela en uppsägning eller avsked, vilken sorts uppsägning som är laglig samt hur man säger upp en arbetstagare som har en tidsbegränsad anställning.
  • LAS är tvingande och gäller därför för alla organisationer och arbetstagare men kan inskränkas genom kollektivavtal.

Kan en arbetstagare bli uppsagd vid en tillsvidareanställning?

Ja, en person som har en tillsvidareanställning kan bli uppsagd men endast på saklig grund. Detta gäller antingen vid arbetsbrist vid företaget (exempelvis om företaget inte har ekonomisk grund och skall genomgå en omorganisation eller om det inte finns arbetsuppgifter) eller personliga skäl (om arbetstagaren misskött sig grovt).

Kan man bli uppsagd på grund av ålder eller sjukdom?

I regel så är inte ålder saklig grund för uppsägning, men en sjukdom kan innebära saklig grund för att säga upp en arbetstagare av personliga skäl. Arbetstagaren måste då vara förhindrad att kunna genomföra sina arbetsuppgifter och det skall inte finnas några andra arbetsmöjligheter inom arbetsplatsen.

Vad gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist?

När uppsägningar på en arbetsplats sker på grund av arbetsbrist då ska alla uppsägningar ske i enlighet med en specifik turordning. I regel gäller att arbetstagare med en kortare anställningsperiod sägs upp först. Men tillräckliga kvalifikationer, olika undantag och kollektivavtal ingår och påverkar också turordningen.

Vad innebär det att bli inlasad och utlasad?

Om en arbetstagare med tidsbegränsad anställning påvisar att man under en femårsperiod haft tidsbegränsade avtal som uppgår till totalt två år då blir denne inlasad. Detta innebär att anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Om arbetstagarens kontrakt inte blir förlängt innan femårsperioden då blir man istället utlasad.

Gäller alltid Lagen om anställningsskydd?

Ja, lagen om anställningsskydd är en så kallad tvingande lag och gäller därför alltid. Men det finns vissa fall då lagen om anställningsskydd kan kringgås. Detta gäller exempelvis om man tecknat ett kollektivavtal eller om arbetstagareorganisationer och arbetsgivareorganisationer tillsammans kommit fram till en uppgörelse mellan båda parter.