Leasing är ett sätt för företagare och privatpersoner att införskaffa utrustning som bilar, maskinerier och annat, utan att behöva köpa dem. Leasing fungerar så att en leasegivare köper en bil eller annan vara och sedan hyr ut den för en fast månadskostnad. Leasingavtal är ofta mycket flexibla, du som företagare kan välja bland både nya och begagnade produkter, alla möjliga modeller och flera olika villkor. Leasingperioden kan vara allt mellan ett par veckor eller till och med dagar och upp till flera år. Normalt är att man leasar en produkt under 3-7 år men det beror på produktens beräknade ekonomiska livslängd. Beroende på avtalet kan företaget välja att antingen sälja tillbaka utrustningen för det pris man kommit överens om, förlänga leasingperioden eller köpa ut utrustningen om man vill behålla den mer permanent efter att avtalsperioden har tagit slut.

Fördelar med leasing

Leasing

Leasing har många fördelar både jämfört med att köpa en produkt och att hyra den normalt. Eftersom att varan betalas per månad så behöver inte företaget binda upp sitt kapital utan kan istället investera de pengarna i verksamheten. Att ha en fast månadskostnad under en förutbestämd tidsperiod förenklar budgetarbetet genom att ge en tydlig överblick över framtida kostnader. Dessutom slipper man periodiseringar för leasade produkter och hela leasingavgiften är avdragsgill mot företagets resultat. Det är du som företagare som välja om ni vill att alla kostnader ska ingå i leasingspriset eller om företaget har ansvaret för varan under leastiden.

Vid leasing fungerar själva produkten som säkerhet och företaget behöver därför inte lämna någon extra säkerhet och använder inte heller sitt kreditutrymme. Med andra ord, påverkar inte ett leasingavtal företagets förmåga att ta ut ett lån om det behövs. Om ditt företag handlar mycket inom erbjuder de flesta leasegivaren även fakturering i euro och andra valutor. Tänk dock på att extra försäkring och andra avgifter kan tillkomma om du använder produkten i ett annat land, till exempel om ditt företag leasar en lastbil och kör den till Italien.

Kostnader och andra nackdelar med leasing

Så vi vet att det kan löna sig ekonomisk att leasa produkter men det betyder ju så klart inte att det kommer utan kostnader. Kostnaderna för en leasad produkt beror på varans inköpspris, det kalkylerade restvärdet och den aktuella räntan. Det finns två typer av leasing, nämligen operationell leasing och vanlig leasing och både avgifterna och de ekonomiska riskerna skiljer sig något mellan de två sorterna. Vanlig, eller finansiell, leasing innebär att du som leasetagare har totalt ansvar för produkten under leasingperioden.

Den som använder finansiell leasing binder även upp sig att antingen hitta en annan köpare eller själv köpa varan när avtalstiden har gått ut. Operationell leasing innebär att det är leasegivaren som har ansvar för produkten och därmed står för de kostnader som man kan stöta på medans man brukar produkten (till exempel reparationer och försäkringar). Det här kan göra det enklare att hålla koll på, och budgetera för, sina kostnader men det kan också innebär att ditt företag betalar för något som ni inte använder. Bra att veta är också att kostnaden för leasing är avdragsgill i deklarationen.