Leveransvillkor är det som ger information till köparen om hur produkten eller varan ska levereras. Informationen som ska ingå är bland annat vem som står för frakten, vem som ska betala tull eller import och vem som ska stå för kostnaden vid eventuell skada på godset.
Leveransvillkor

Allt eftersom handeln av olika varor har ökat över hela världen de senaste åren har det ställt högre krav på standardregler för vad som ska gälla vid leveransen. För att minska risken för missförstånd och göra det tydligt vem som ansvarar för vad finns därför leveransvillkor.

Olika regler gäller för olika varor och beroende på vilket transport medel som används. Till exempel är reglerna olika för sjötransport och för flygtransport. Internationella Handelskammaren ICC har arbetat fram en samling med de allra vanligaste reglerna som gäller för leveranser i en regelsamling som kallas för Incoterms. Följande sju regler är standard oavsett transportsätt:

  • DDP (Delivered Duty Paid) Säljaren står för kostnader tills varan är på plats
  • DAP (Delivered at Place) Säljaren ansvarar för att leverera godset
  • EXW (Ex Works) Köparen står för alla kostnader och hämtar varan från säljarens område
  • FCA (Free Carrier) Säljaren ansvarar för överlämning av varor, köparen ordnar transport
  • CIP (Carriage and Insurance Paid to) Säljaren levererar varan till avtalad plats. Köparen sköter import.
  • DAT (Delivererd at Terminal) Varorna levereras till angiven terminal där köparen hämtar.
  • CPT (Carriage Paid to) Säljaren exporterar till avtalad plats, köparen tecknar försäkring/import

Lämpliga leveransvillkor vid frakt

Det kan vara svårt att veta vilken typ av leverans man ska välja då det är olika beroende på vad som ska skickas och varifrån. Flera företag använder FCA som standard, och det betyder att köparen är den som hämtar upp godset i säljarens land.

Fördelen med att använda FCA är att det blir enkelt att räkna ut hur mycket det kommer att kosta med allt som tillkommer till en leverans: Emballage, hur transporten till flyg/ båt ska ske, exportklarering och flera andra kostnader som kan dyka upp för säljaren.

Det är viktigt att tänka på att det leveransvillkor man väljer kanske inte är tillämpligt i andra länder då reglerna skiljer sig åt. Till exempel går det inte att använda leveransvillkoren CIF eller CIP i länder som tillämpar försäkringsdiskriminering. Lösningen blir då ett villkor där köparen står för risken.

Avgörande faktorer för leveransvillkor

Det finns några faktorer som är avgörande för vilket villkor man ska använda när godset ska skickas till mottagaren. Följande saker bör säljaren ta reda på innan varorna skickas iväg: Vilken typ av gods det handlar om, ska det skickas med container eller med bulk?

En annan sak som bör finnas i åtanke är vem som har det bästa fraktavtalet, ifall det är köparen eller säljaren. Detta bör kollas upp då det kan bli mer förmånligt med att skicka beroende på vem som står för frakten. Även hur ens konkurrenter skickar kan vara bra att ta reda på.

Slutligen är det viktigt att alla regler för export och import efterföljs och att alla papper är i sin ordning för godset som ska fraktas. Vem som ska stå för vad vid eventuella skador på emballaget och vilka regler som gäller i landet. Och inte minst, vilket betalningsvillkor som ska gälla för köparen.