Vad menas med Leverantörsskuld?

En leverantör är ett företag som levererar varor eller tjänster åt ett annat företag eller privatperson. När ditt företag har beställt från en leverantör och registrerat leverantörsfakturan i bokföringssystemet uppstår en leverantörsskuld. När leverantörsfakturan är registrerad hamnar den i redovisningssystemets leverantörsreskontra tillsammans med alla andra inkomna fakturor som ännu inte har betalats.

Bokföringskontot för leverantörsskulder är 2440 och används uteslutande för företag som bokför med faktureringsmetoden. Företag som bokför med kontantmetoden bokför endast vid betalning och därmed använder dessa företag istället direkt kontot 4011 – Varuinköp.

Summan på kontot för leverantörsskulder stiger med hela beloppet inklusive moms eftersom detta belopp sedan ska bokföras mot det konto pengarna betalas från senare.

Hur bokföringen går till på kontot leverantörsskulder

När företaget mottager en leverantörsfaktura sker en registrering av leverantörsskulden. För ett svenskt företag som köper in varor för 25.000 kronor (inkl. moms) från en svensk leverantör skulle registreringen se ut enligt nedan:

 • 2440 – Leverantörsskulder / Kredit 25.000
 • 2640 – Ingående moms / Debet 5.000
 • 4011 – Varuinköp / Debet 20.000

När sedan fakturan betalas registrerar man betalningen för fakturan ovan enligt följande:

 • 1930 – Företagskonto / Kredit 25.000
 • 2440 – Leverantörsskulder / Debet 25.000

Genom att bokföra dessa i två omgångar (fakturametoden) kan företaget hela tiden ha god uppsikt över hur mycket man har att betala till leverantörsskulder via kontot 2440. Pengarna i detta bokföringsexempel dras från företagskonto 1930.

 • Bokföringskontot leverantörsskulder 2440 används uteslutande av företag som bokför med fakturametoden, det vill säga att fakturan bokförs när den inkommer till företaget och när den betalas från företaget.
 • Kontot leverantörsskulder ökar med hela fakturans belopp inklusive moms.
 • Genom att löpande registrera leverantörsfakturor kan företaget hålla koll på hur mycket som återstår att betala till sina leverantörer.

Bokför man alltid leverantörsskulder på samma vis?

Nej, det beror helt på vilken kategori av varor eller tjänster du har köpt. Genom att separera bokföringen beroende på vilken kategorier du har köpt in kan företaget enkelt se hur mycket pengar det har lagt ut på respektive kategori. Se frågorna nedan för att se olika bokföringsexempel på leverantörsskulder.

Hur bokför man inköp av bredbandstjänster?

De flesta företag köper in någon form av bredbandstjänst för att företaget ska få tillgång till en fast internetuppkoppling. I bokföringsexemplet nedan uppgår kostnaden för bredbandet till 990 kronor (inkl. moms).

 • 2440 – Leverantörsskulder / Kredit 990
 • 2640 – Ingående moms / Debet 198
 • 6231 – Bredband / Debet 792

Hur bokför man ett mobiltelefonabonnemang?

Företag betalar ofta kvartalsvis för sina mobiltelefonabonnemang. Kostnader för telefonabonnemang (även mobiltelefoni) ligger i kontogrupp 62. I det här exemplet kostar det kvartalsvisa abonnemanget för mobiltelefoni 2040 kr (inkl. moms).

 • 2440 – Leverantörsskulder / Kredit 2040
 • 2640 – Ingående moms / Debet 408
 • 6212 – Mobiltelefoni / Debet 1632

Hur bokför man inköp av programvaror inom EU?

Ditt företag abonnerar på programvaror från ett företag utanför Sverige men inom EU. Kostnaden är 1000kr (exkl. moms) per månad, omvänd skatteskyldighet råder.

 • 2440 – Leverantörsskulder / Kredit 1000
 • 6540 – IT-tjänster / Debet 1000
 • 2614 – Utgående moms omvänd skatteskyldighet, 25% / Kredit 250
 • 2645 – Ingående moms utland / Debet 250

Hur bokför man inköp av banktjänster utan moms?

Kostnader för att ha ett bankkonto, bankgiro, transaktionsavgifter etc. hos en bank är i regel momsbefriade. Därför är dessa typer av leverantörsskulder i regel enkla att bokföra. I detta bokföringsexempel betalar företaget 1200 kr/år för ett företagskontopaket:

 • 2440 – Leverantörsskulder / Kredit 1200
 • 6570 – Bankkostnader / Debet 1200