LikviditetsbudgetDet är likviditetsbudgeten som visar om pengarna räcker. Likvida medel är pengar som finns på företagets checkkonto, bankkonto och kontanterna i företagets kassa. En likviditetsbudget har ett system som består av ingående likvida medel + inbetalningar – utbetalningar = utgående likvida medel. Detta system gäller för både en årsbudget och en månadsbudget. Inbetalningarna jämförs med utbetalningarna och när inbetalningarna är större än utbetalningarna så kallas det för likviditetsöverskott. När inbetalningarna är mindre än utbetalningarna så kallas det likviditetsunderskott. Man kan öka företagets likviditet genom exempelvis att ägarna satsar egna pengar, tar ett banklån, minskar varulagret eller ger kunderna kortare kredittid. Har man inte gjort en likviditetsbudget innan så finns det mallar att ladda ner och ett tips är att du ska låtsas att du gör en budget till en person som vill låna pengar av dig. Det enda sättet att lyckas med en budget är, att du är hård och bestämd.

Vad är en likviditetsbudget?

En likviditetsbudget visar om dina likvida medel (pengar) kommer att räcka för dina utgifter under en månad, ett budgeterat kassakonto. Likviditetsbudgeten är en specifikation på hur mycket pengar som finns vid periodens början i kassan med budgeterade inbetalningar och minus de utbetalningar som man har och som visar hur mycket likvida medel som finns vid periodens slut. Det funkar som ett hjälpmedel för att kunna få en översikt över kassan, så att man kan planera de kommande in- och utbetalningar så man inte går minus.

Eftersom betalningsströmmarna kommer in och ut från företaget, inte alltid stämmer överens med resultatbudgetens kostnader och intäkter, så gör man en likviditetsbudget. Budgeten ska visa de likvida medel som finns i ditt företag nu och vid flera olika tidpunkter, för att du ska kunna planera för företagets nedgångar innan de inträffar. Denna budget sträcker sig över ett år, men man sammanställer den per månad och den visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Summorna är inklusive moms, med undantag från bland annat försäkringar, amorteringar, skatter och räntor.

Så här gör du en likviditetsbudget

Du utgår från företagets resultatbudgeten där du ser hur kostnaderna är fördelade över hela året. Du ställer sedan upp kontosaldot för januari månad som ingående balans. Efter det så skriver du upp alla förväntade in- och utbetalningar för den månaden. Längst ner på specifikationen, på raden ”utgående balans” anger du summan av saldot i slutet på månaden och den summan förs sedan över till nästa månad (februari) som ingående balans. Du fortsätter sedan på samma sätt att fylla i hela året.

Du gör likviditetsbudgeten över ett antal perioder, helst 12 månader och gärna rullande. Då får företaget en stor kontroll över de olika betalningsströmmarna som kommer in och ut till företaget. Du får inte glömma bort att räkna med momsen och det är endast likvida medel som ska räknas med, så skriv inte upp avskrivningarna. Det blir så mycket roligare och enklare att sköta ekonomin när du har kontroll, så följ upp din likviditetsbudget varje månad så att du inte missar något.