Lokalkostnader eller övriga lokalkostnader handlar om att företagare betalar för att ha utrymmen att arbeta i. Man kan till exempel vara i behov av att hyra en verkstad, eller en fotostudio. Då får man en lokalkostnad. Man kan också behöva göra om hemma så att man har ett utrymme att ta emot kunder i.

När det gäller övriga lokalkostnader kan det handla om att man hyr ett förråd eller liknande för företagets saker. Det kan också vara så att kostnaden är obetydlig eller så pass liten att den inte behöver något eget konto i bokföringen. Vissa av de kostnaderna är avdragsgilla, andra är det inte.

När är lokalkostnader relevanta för en företagare?

Lokalkostnader och övriga lokalkostnader är i stort sett relevanta för de företagare som arbetar hemifrån eller hyr någon form av lokal. Man kan helt enkelt säga att alla företagare som betalar på ett eller annat sätt för utrymmet de använder för sin verksamhet har lokalkostnader.

En företagare kan ofta göra avdrag i deklarationen för de lokalkostnader denne har. Om företaget hyr en lokal, ett kontor eller liknande kan ofta hela eller större delen av kostnaden dras av. Om man arbetar hemifrån är reglerna dock lite klurigare men även då kan man ha lokalkostnader om vissa krav uppfylls.

Frågor och svar om lokalkostnader

 • Kan företagaren göra avdrag för lokalkostnader?
  Som företagare kan man göra avdrag i deklarationen på lokalkostnader. Avdragen kan variera i storlek beroende på om man arbetar hemifrån eller om man hyr ett kontor, en verkstad eller andra lokaler. Skatteverket har information om de aktuella avdragen och hur höga de är.
 • Har man en lokalkostnad om man arbetar hemifrån?
  Man kan ha en lokalkostnad om man arbetar hemifrån. Det krävs dock att man ska arbeta en hel del i hemmet och för att få de högre avdragen ska arbetsytan eller rummen vara inredda så att man inte bor där utan endast arbetar.
 • När har man inte lokalkostnader?
  Om man arbetar hemifrån men inte har inrett ett speciellt rum eller liknande att arbeta i, eller om man bor hemma hos föräldrar och inte betalar någon hyra eller liknande kan det vara svårt att hävda att man har några lokalkostnader för sitt företag och sin verksamhet.
 • Hur mycket kan en lokal för arbete kosta?
  Det finns generellt sett inte några gränser för hur höga övriga lokalkostnader man kan ha. Inte heller för vanliga lokalkostnader finns det några gränser. En verksamhet behöver sina lokaler och beroende på var i landet man arbetar kan kostnaderna för samma typ av lokal variera stort.
 • Vilka krav ska lokalen uppfylla för att man ska kunna få avdrag för kostnaden?
  Vilka krav lokalen ska uppfylla för att man ska kunna få avdrag varierar. Ofta ska den dock vara inredd så att den passar verksamheten och så att man inte kan bo i utrymmet om man arbetar hemifrån.

Lokalkostnader - Sammanfattning

 • Som företagare kan man få avdrag för övriga lokalkostnader om man hyr lokal eller om man arbetar hemifrån.
 • Det finns inga gränser för hur hög lokalkostnaden får vara.
 • Om man driver ett företag hemifrån kan man behöva göra om delar av sin bostad till arbetsplats och det kan också ge avdrag.