Lönegaranti är ett skydd för anställda ifall en arbetsgivare går i konkurs. Lönegarantin omfattar alla anställda och även den som är vd vid ett företag har rätt till den under förutsättning att denne inte äger stora delar av företaget eller är närstående till ägaren. För att ha rätt till skyddet rekommenderas det att man är anmäld till arbetsförmedlingen och står till förfogande på arbetsmarknaden. Den maximala summan man kan få ut är fyra gånger basbeloppet även om man har haft högre lön än så. Det kan gå snabbt innan man får pengarna men det kan också ta upp till sex månader. Allt beror på hur komplicerad konkursen är och hur samarbetsvilligt företaget är gentemot konkursförvaltaren. Många anställda är lojala mot sin arbetsgivare men i fall där lönen inte betalas ut är rekommendationen att kontakta facket så snart som möjligt.

Om din arbetsgivare går i konkurs

LönegarantiAtt ett företag går i konkurs är inte trevligt varken för företagaren eller löntagaren. När ett företag går i konkurs kommer en konkursförvaltare att utses av Tingsrätten. Vanligtvis är det första konkursförvaltaren gör att gå igenom och samla information om lönekrav, uppsägningstid och innestående lön som de anställda har. Det är nu konkursförvaltaren som fattar alla beslut som har med företaget att göra. Den anställde kan kontakta konkursförvaltaren och tala om vilka fodringar han har. Tingsrätten kan informera om vem som är konkursförvaltare.

Det vanligaste är att staten går in och betalar tre månadslöner och semesterersättning för sex månader bakåt i tiden. Om det finns mycket pengar i konkursboet går det att få mer pengar men den anställda måste bevaka sin intressen själv. Vanligtvis går det inte att få ut pengar som den anställda har lagt ut själv såsom hotellövernattningar och resor. Om det finns mer pengar finns det en turordning där alla som har fodringar såsom leverantörer har rätt att få ut sin del.

Att sätta sin arbetsgivare i konkurs

Det finns tillfällen då en anställd kan begära sin arbetsgivare i konkurs. Om en anställd inte får ut sin lön i tid kan denne ansöka om att få arbetsgivaren att gå i konkurs. Den som är medlem i facket kan även få hjälp därifrån. Facket kan dessutom vara den anställdas ombud vid förhandlingarna. Via den statliga lönegarantin kan den anställda även få ersättning för kostnaderna som denne har för att försätta arbetsgivaren i konkurs och dessa pengar är utöver det maximala beloppet som är fyra gånger basbeloppet.

När arbetsgivaren inte betalar ut löner i tid kan det vara ett tecken på att arbetsgivaren har ekonomiska problem. En anställd kan gå med på att fortsätta jobba utan att få lönen men med ett löfte om att lönen kommer senare. Där är dock risken stor att lönegarantin inte täcker den lönen vid en konkurs eftersom det är en äldre fodring. Vid en konkurs sägs vanligtvis personalen upp på grund av arbetsbrist men det finns tillfällen då konkursförvaltaren fortsätter driva företaget för en tid och de anställda får jobba kvar. Den tiden omfattas inte av lönegarantin.