Det är bra att känna till vad som är ”lös egendom”, speciellt vid försäljning av ett boende. Det är ganska vanligt förekommande att det blir en tvist mellan parterna kring just detta vid fastighetsaffärer. Fast egendom är jord, fastighet eller tillbehör till fastighet. Allt som inte är fast egendom räknas som lös egendom.

  • Jordabalken reglerar bestämmelser om fast och lös egendom
  • Allt som inte är fast egendom är lös egendom
  • Lös egendom behöver definieras vid försäljning av boende
  • Om det inte definierats vad som är lös egendom finns risk för tvist mellan parterna
  • Det som sitter fast i fastigheten ses vanligen inte som lös egendom
  • Exempel på lös egendom är tavlor, musikinstrument, pengar och fordon
  • Stängsel, träd och trädgårdsväxter ses inte som lös egendom

Vikten av definitioner

En tvist kan uppstå när säljande part tar med sig saker som fastighetsköparen anser ska ingå i köpet. I Jordabalken finns en definition av fast egendom, vilket är jord och fastigheter. Regler om vad som räknas som tillbehör till fastighet tas upp särskilt i samma lag.
Lös egendom
Oavsett lagstiftning så är det upp till parterna att komma överens om vilka saker som ingår eller inte ingår i försäljningen vid fastighetsköp. Allt som skulle kunna bli föremål för tvist ska särskilt skrivas in i köpekontraktet för att undvika missförstånd som till och med kan leda till tidsödande domstolsförhandlingar.

Vad räknas vanligtvis inte som lös egendom

Exempel på sådant som anses tillhöra en fastighet är: garderober, tv- och parabolantenn, heltäckningsmatta, frys, kylskåp, spis, inredning i badrum och toalett, tvättmaskin, torkskåp, mangel, fönsterbräden, ledstänger, dörrnycklar, persienner, inbrotts- och brandlarm, stege, fönsterluckor, och porttelefon. Utanför fastigheten kan det vara växthus, lekstuga, el-, gas- och vattenledningar och flaggstång.

Det finns gränsfall, som till exempel fristående mikrovågsugn eller kompletterande frysbox. Bänkdiskmaskin och garderob som inte är inbyggd kan det också uppstå oenigheter kring. Om det skulle uppstå en tvist kring definitioner av fast och lös egendom är det tingsrätten man ska vända sig till.