Om en näringsidkare inhandlar något från någon som inte är skattskyldig att betala moms, så kallas detta för marginalbeskattning. Det innebär att varan är momsfri, och betyder att det är återförsäljaren som sedan är skyldig att betala momsen på mellanskillnaden mellan priset vad varan säljs för och vad den blev köpt för.

  • Marginalbeskattning innebär att en näringsidkare inhandlar något från någon som inte skyldig att betala moms.
  • Marginalbeskattning är inte samma sak som marginalskatt och ska inte förväxlas.
  • Varan är med andra ord momsfri för den som säljer varan.
  • Det är sedan återförsäljaren som betalar mellanskillnaden mellan inköpspris och försäljning.
  • Mellanskillnaden mellan inköp och försäljning kallas för vinstmarginal.
  • Varan är inte momsfri för näringsidkaren, som står för vinstmarginalen.
  • Återförsäljaren får inte göra avdrag för ingående moms i samband med då köpet genomförs.

Köp av privat

MarginalbeskattningI regel så används termen marginalbeskattning då en återförsäljare köper en vara från en privatperson. Denna person har ingen skattskyldig plikt att betala moms, då denna inte är en näringsidkare. Om återförsäljaren sedan ska sälja varan så behöver denna stå för vinstmarginalen och betala moms på det.

Moms är alltså inget som en privatperson behöver tänka på alls. Om man ska sälja en vara till någon som har ett företag eller är återförsäljare/distributör så är det alltså denna som kommer att vara skattskyldig att betala marginalbeskattningen, alltså vinstmarginalen mellan inköpspris och försäljningspris.

Så fungerar moms

Moms är en form av skatt som distributörer och återförsäljare är skyldiga att betala på i så gott som alla former av tjänster, varor eller produkter. Moms är också något som konsumenterna betalar i mervärdesskatt och denna summa går till staten. Momsen är nästan alltid inräknat vid köpet då man handlar varor och tjänster.

Den vanligaste momssatsen på en vara eller tjänst i Sverige är 25 %. Vad som utgör vad det hamnar på beror på vilken vara eller tjänst som momsen ska gälla. Livsmedel har i regel en momssats på 12 % och böcker, tidningar, transportavgifter och liknande brukar ligga på 6 %.