Sverige har världens högsta marginalskatt. Nivåerna i Skandinavien är generellt höga internationellt sett, och i Sverige kan den sträcka sig så högt som 60 %. Men vad innebär det? Namnet till trots rör det sig faktiskt inte om någon skatt, utan om ett mått på den andel av den senast intjänade slanten som ska dras av inkomsten. Det är ett politiskt laddat begrepp som används mycket i debatter kring huruvida det är värt för driftiga personer att till exempel driva egna företag eller arbeta extra hårt. Den eventuella samhälleliga nyttan eller nackdelen av ett högt skattetryck kommer vi att lämna därhän, för att istället titta närmre på vad begreppet innebär för privatpersonen och hur man räknar ut hur mycket man själv betalar. Läs vidare för att lära dig allt du behöver veta om marginalskatt.

Vad är definitionen av marginalskatt?

MarginalskattMarginalskatten är ett mått på hur mycket skatt man betalar på den senast intjänade hundralappen. Om du betalar 40 kronor i skatt på den senast intjänade hundralappen uppgår marginalskatten till 40 %. Internationellt sett har Sverige extremt hög marginalskatt, bland de allra högsta i världen. Ibland kan den uppgå till 60 %, vilket ändå är mycket lägre än innan vissa åtgärder vidtogs för att sänka nivån, som till exempel 1979 kunde uppgå till så mycket som 87 %. Marginalskatten är bara tillämplig i länder med progressiv skattesats.

Det är lätt att räkna ut sin marginalskatt, man måste bara jämföra två inkomster före och efter en ökning eller sänkning. Vi illustrerar detta med ett räkneexempel: en person som tjänar 30 000 kronor brutto och betalar 30 % skatt får ut 21 000 kronor och betalar 9 000 kronor. Om personen får en löneökning på 100 kronor kommer skattesumman att öka till 9 050 kronor, alltså betalas 50 kronor av den nya lönehundringen i skatt. Således blir den nya marginalskatten 50 %.

Vad innebär marginalskatten på samhällsnivå?

Den höga marginalskatten är en laddad politisk fråga och likt de flesta skattefrågor är den mycket polariserande på höger-vänsterskalan. Generellt kan man säga att vänstern hävdar att det är solidariskt att betala mer i skatt ju mer man tjänar, eftersom pengarna går till gemensamma ändamål som stödjer de svagare i samhället. Högern hävdar att ju högre marginalskatten är, desto mindre lönar det sig att arbeta hårt vilket kommer att leda till ekonomiskt förfall, färre jobbtillfällen och i slutändan mindre pengar till staten i alla fall.

För privatpersonen är det viktiga att man har förståelse för vad marginalskatt är, och vilken nivå den egna ligger på. Sedan kan man själv skapa sig en uppfattning om huruvida det är värt att lägga extra tid och energi på att till exempel arbeta extra eller kämpa mot en löneförhöjning. Tänk på att en marginalskatt på 45-60 % kan låta avskräckande högt, men är inte ett mått på den faktiska andelen skatt en person betalar. Sätt dig ned och räkna ordentligt innan du tar beslut gällande ekonomin.