Marknadsränta är den ränta som låntagare; individer eller företag, är villiga att betala för att få ta emot kredit. Som alltid i fråga om marknader är det därför en fråga om utbudet av lån och krediter av olika slag och efterfrågan på dessa. Det finns två sorters marknadsräntor.

Marknadsränta

  • Marknadsränta är en uträkning av utbud och efterfrågan på lån och krediter
  • Det är viktigt att veta att det finns två sorters marknadsräntor
  • De olika formerna av marknadsränta kan påverka dina kostnader
  • ’Kort marknadsränta’ gäller lån som är ämnade att lösas inom ett år
  • ’Lång marknadsränta’ gäller lån med en tidsfrist som överstiger ett år
  • Med kort marknadsränta är det viktigt att hålla koll på reporäntan
  • Med lång marknadsränta blir inflationen något viktigt att räkna med

Vad är kort marknadsränta?

Det finns två olika sätt att räkna ut marknadsräntan och det är viktigt att ha koll på detta då de olika räknesätten kan påverka den effektiva räntan. Skillnaden mellan de två metoderna handlar om tidsperioden man fastslår ett marknadsvärde på, och vilken typ av lån eller kredit man tar.

Den första modellen är vad som kallas ’kort marknadsränta’. Den är menad för lån som är tänkta att betalas tillbaka (eller omförhandlas) inom ett år. Denna ränta är i stort beroende av reporäntan, som också kallas för styrräntan. Denna sätts av Riksbanken och reglerar räntan för alla bankers kortsiktiga lån.

Vad är lång marknadsränta?

Den andra formen av marknadsränta kallas ’lång marknadsränta’. Med detta avser man lån som ska betalas tillbaka efter en längre tid än ett år. I mycket blir det alltså motsatsen till den korta marknadsräntan, men här får man tänka på lite långsiktigare utveckling för att förstå risker etc.

Ett bra exempel på detta är inflationen, alltså valutans minskande värde. I korta lån är denna inte så viktig då inflation främst har långsiktig påverkan. Men ska man betala tillbaka ett lån över lång tid är det viktigt att räkna med hur värdet av pengar kommer att förändras över den tiden.